สร้างเมื่อ :
Download Client Full (ให้เลือกลิ้งโหลดแค่ 1 อันเท่านั้น !!)

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์ Full และ Program อื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์

Type Flie Size Upload Description Download
Client Full 3.26 GB Mega Drive#1 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.26 GB Direct Link CDN#1 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
Client Full 3.3 GB Google Drive#1 สำหรับติดตั้งตัวเต็ม
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลดตัวเกมส์ Client Full ติดตั้งเข้าใช้งานได้ทันที
Type Flie Size Upload Description Download
Patch Update ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2566 377.5 MB Mega Drive#1 สำหรับผู้เล่นที่โหลดแพทไม่ผ่าน
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่โหลดแพทประจำสัปดาห์ไม่ผ่านให้แจ้ง Inbox Fanpage เพื่ออัพโหลดแพทประจำสัปดาห์ที่มีปัญหา
Download Program

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน

Icon Name Description Download
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop