สร้างเมื่อ :
Refill Game

เติมเงินเกมส์ที่นี้

Prepaid Banking

อัตราการโอนเงินธนาคาร

Price ราคา Amount จำนวนที่ได้รับ Reward Point แต้มสะสม Costume Box ประจำสัปดาห์ กล่องสุ่มคอส
300บาท 3,000 Point 3,000 Point -
500บาท 5,000 Point 5,000 Point -
1,000บาท 10,000 Point 10,000 Point -
3,000บาท 30,000 Point 30,000 Point 1 ea
5,000บาท 50,000 Point 50,000 Point 2 ea
10,000บาท 100,000 Point 100,000 Point 5 ea
หมายเหตุ : ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตรา Cash Point หรือ Bonus Point โปรโมชั่นตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า