Tournament Season 1 !!

 แต่ละกิลด์จะต้องเข้าร่วม Guild War ประจำสัปดาห์ และจะต้องมีสถานะเป็นกิลด์ผู้ครองปราสาทจนกระทั่งจบกิลด์วอร์ในวันนั้นๆ

การจัดอันดับจะคิดจากการนับคะแนนเฉพาะการครองปราสาท ที่มีคะแนนต่ำสุดเพียงหลังเดียวต่อกิลด์เท่านั้น

หากคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากจำนวนยึดครองปราสาทได้เยอะที่สุด

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินสนับสนุน Tournament ละ 5000 บาท (กิลด์ 25คน+) และ 3000 บาท สำหรับ (กิลด์ 20คน+)

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินจัดอันดับหลังจบ Tournament ทันที รวมถึงเงินค่านอนวัด และเงินซับพอร์ตทุกอย่างหลังจบ Tournament ที่ขาด

ใน 3 วอร์สุดท้ายจบ Tournament นั้นๆ ต้องมาร่วมทุกกิลด์ เพราะจบวอร์จะสรุปยอดโอนทันที หากกิลด์ใดขาดวอร์ช่วง 3 วอร์สุดท้าย Tournament จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้น

หากมา แต่มาน้อยกว่า 20 คน จะถือว่าขาดวอร์นั้นๆทันที (เช็คจากจำนวนไอพีเครื่อง กันพวกออน3-4จอเพื่อให้ครบ)

หากขาดวอร์จะถูกตัดเงินสนับสนุน ครั้งละ 5,000 บาท (เป็นไปได้ขอให้มาเข้าร่วมกันให้เต็มที่)

 

*** หากพบกิลด์ใด มาร่วมกิลด์วอร์หลัง 21.10 (ไม่พบการมาเล่น Zone หรือชน Zone แมพพรอนกลาง!! ถือว่าขาดวอร์ทันที ต้องมาร่วมเล่น Zone ย้ำ!! แมพพรอนกลาง ขั้นต่ำ 1 ปาร์ตี้ หรือ 12 ตัวละคร อ้างอิงจากคลิบวอร์เป็นหลัก!! หากไม่มาหรือมาไม่ครบ) จะถูกตัดสิทในการรับเงินรางวัล แต้มคะแนนการแข่งขัน และ Support ปั้มกิลด์วอร์นั้นๆทันที และจะไม่มีการนำไปสมทบวอร์ต่อๆไป ***

 

*** ทุกวอร์ เวลา 21.10 ทางทีมงานจะเก็บ Log จำนวนการออนของผู้เล่นแต่ละกิลด์ และจะจดบันทึก & ถ่ายภาพหลักฐานไว้ หากกิลด์ใด มีการออนต่ำกว่า 25 คน ครบ 3 ครั้ง จะได้รับ Support ในส่วนของกิลด์ไม่ถึง 25 คน และรางวัลนอนวัด ครั้งละ 2,000 บาท  ***

 

*** สิทธิพิเศษ สำหรับทุกกิลด์ที่เข้าร่วมใน Ryan Project ทุกกิลด์ที่จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มอีก 15,000 ในทัวร์ 1 และ 2 จะต้องเป็นกิลด์ที่พร้อมเล่นพร้อมแข่งขัน มีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมแข่งขันเต็มที่ทุกแมช ห้ามลา ห้ามสาย ห้ามขาด และจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันในทุกวอร์ ต้องไม่ต่ำกว่า 25 คน โดยทีมงานจะเก็บ Log จำนวนผู้เล่นออนแต่ละกิลด์เวลา 21.10 !! ***

 

กติกาการแข่งขันใน Tournament Season. 1

 

 

กติกาการเก็บคะแนน Tournament 
เก็บคะแนนจากบ้านที่กำหนดคะแนนเอาไว้ตามภาพ จะมี คะแนนแตกต่างกันในแต่ละหลัง

หากว่า ตีบ้านได้ 2 หลัง ขึ้นไปจะได้เงินรางวัลหลังน้อยสุด เพียงหลังเดียว และ คะแนนหลังน้อยสุด!!

กิลด์สำรอง สามารถกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ห้ามตีหินสลับบ้านกันเด็ดขาด!!)

กิลด์ที่จะได้รับคะแนนและเงินรางวัลในช่วง Tournament ต้องมีจำนวนผู้เล่นออนมากกว่า 20 คน!!

ในทุกๆ วันกิลด์วอร์ ก่อนเริ่มวอร์ ทีมงานจะรีบ้านเป็นของทีมงานทุกวอร์

 

 

**กฎสำหรับกิลด์พันธ์ รวมถึงกิลด์สาขา**
ให้ใช้รูปกิลด์ต่างกัน ให้เห็นอย่างชัดเจน สีต้องแตกต่างชัดเจน!! ห้ามสีคล้ายคลึงเช่นสีเข้มสีอ่อน
ห้ามปิดรูปกิลด์ระหว่างเวลา Guild War เด็ดขาด ถ้าพบเห็นตัดสิทการรับรางวัลในวอร์นั้นทันทีและหักมิตติ้ง 5k 

คะแนนรวมอันดับที่ 1 - 40,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 2 - 30,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 3 - 20,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 4 - 10,000 บาท


กิลด์ที่ไม่ติดอันดับแต่มีคะแนนมากกว่า 2 คะแนน จะได้รับกิลด์ละ 5,000 บาท
สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์25คนขึ้นไปแต่ไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 3,000 บาท / สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์20คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง25คนและไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 2,000 บาท 

***ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

  

แจกทั้งหมด วอร์ละ 50k เปิดบ้านทั้งหมด 6 หลัง 41k จะมีกิลด์ นอนวัด 3 กิลด์ รวม 9,000 บาท 

(กิลด์อื่นๆที่ไม่มีรายชื่อแจ้งทีมงานไว้หากได้บ้าน จะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้น) !!

 

 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากตรงกับวันหยุดสำคัญที่หลายๆกิลด์ไม่พร้อมแข่ง

 กฏและกติกาทั้งหมด คำตัดสินของทีมงานถือ เป็นที่สิ้นสุด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 

ตาราง Guild War Tournament Season.1

 

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas02

Eeyorbriggar

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas05

Rothenburg

วันที่ 14 กันยายน

8,000 บาท

1.0 คะแนน

7,500 บาท

0.8 คะแนน

7,000 บาท

0.6 คะแนน

6,500 บาท

0.4 คะแนน

 

6,000 บาท

- 0.5 คะแนน

 

6,000 บาท

- 1.0 คะแนน

วันที่ 18 กันยายน

 

6,000 บาท

- 1.0 คะแนน

 

8,000 บาท

1.0 คะแนน

7,500 บาท

0.8 คะแนน

7,000 บาท

0.6 คะแนน

6,500 บาท

0.4 คะแนน

 

6,000 บาท

- 0.5 คะแนน

 

payg_cas01

Bright Arbor

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

วันที่ 21 กันยายน

 

6,000 บาท

- 0.5 คะแนน

 

6,000 บาท

- 1.0 คะแนน

8,000 บาท

1.0 คะแนน

7,500 บาท

0.8 คะแนน

7,000 บาท

0.6 คะแนน

6,500 บาท

0.4 คะแนน

วันที่ 25 กันยายน

 

6,500 บาท

0.4 คะแนน

 

6,000 บาท

- 0.5 คะแนน

6,000 บาท

- 1.0 คะแนน

8,000 บาท

1.0 คะแนน

7,500 บาท

0.8 คะแนน

7,000 บาท

0.6 คะแนน

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas02

Eeyorbriggar

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas05

Rothenburg

วันที่ 28 กันยายน

 

7,000 บาท

0.6 คะแนน

 

6,500 บาท

0.4 คะแนน

6,000 บาท

- 0.5 คะแนน

6,000 บาท

- 1.0 คะแนน

8,000 บาท

1.0 คะแนน

7,500 บาท

0.8 คะแนน

วันที่ 2 ตุลาคม

7,500 บาท

0.8 คะแนน

 

7,000 บาท

0.6 คะแนน

 

6,500 บาท

0.4 คะแนน

6,000 บาท

- 0.5 คะแนน

6,000 บาท

- 1.0 คะแนน

8,000 บาท

1.0 คะแนน

payg_cas01

BrightArbor

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

วันที่ 5 ตุลาคม

8,000 บาท

1.0 คะแนน

7,500 บาท

0.8 คะแนน

 

7,000 บาท

0.6 คะแนน

 

6,500 บาท

0.4 คะแนน

6,000 บาท

- 0.5 คะแนน

6,000 บาท

- 1.0 คะแนน

วันที่ 9 ตุลาคม

 

6,000 บาท

- 1.0 คะแนน

 

8,000 บาท

1.0 คะแนน

7,500 บาท

0.8 คะแนน

7,000 บาท

0.6 คะแนน

6,500 บาท

0.4 คะแนน

6,000 บาท

- 0.5 คะแนน

 

  

ตารางคะแนน Tournament Season.1

อันดับ 

ชื่อกิลด์

คะแนนรวม

หมายเหตุ

1 Tokyo�. 5.4 xxx
2 -[>NOSING<]- 4.4 xxx
3 `Destroyer 4.2 xxx
4 ZION` 3.6 xxx
5 HARMON!C. 2.2 xxx
6 IMMORTA|` 1.4 xxx
7 [-SUBVERT-]  -1.6 ทำผิด Round 8
8 VICTORY -4.0 xxx
9 [-Hoo|igan-] -5.5 xxx