Tournament Season 4 !!

 แต่ละกิลด์จะต้องเข้าร่วม Guild War ประจำสัปดาห์ และจะต้องมีสถานะเป็นกิลด์ผู้ครองปราสาทจนกระทั่งจบกิลด์วอร์ในวันนั้นๆ

การจัดอันดับจะคิดจากการนับคะแนนเฉพาะการครองปราสาท ที่มีคะแนนเยอะสุดเพียงหลังเดียวต่อกิลด์เท่านั้น

หากคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากจำนวนยึดครองปราสาทได้เยอะที่สุด

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินสนับสนุน Tournament ละ 5000 บาท (กิลด์ 25คน+) และ 3000 บาท สำหรับ (กิลด์ 20คน+)

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินจัดอันดับหลังจบ Tournament ทันที รวมถึงเงินค่านอนวัด และเงินซับพอร์ตทุกอย่างหลังจบ Tournament ที่ขาด

ใน 3 วอร์สุดท้ายจบ Tournament นั้นๆ ต้องมาร่วมทุกกิลด์ เพราะจบวอร์จะสรุปยอดโอนทันที หากกิลด์ใดขาดวอร์ช่วง 3 วอร์สุดท้าย Tournament จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้น

หากมา แต่มาน้อยกว่า 20 คน จะถือว่าขาดวอร์นั้นๆทันที (เช็คจากจำนวนไอพีเครื่อง กันพวกออน3-4จอเพื่อให้ครบ)

หากขาดวอร์จะถูกตัดเงินสนับสนุน ครั้งละ 5,000 บาท 

 

*** หากพบกิลด์ใด มาร่วมกิลด์วอร์หลัง 21.10 (ไม่พบการมาเล่น Zone หรือชน Zone แมพพรอนกลาง!! ถือว่าขาดวอร์ทันที ต้องมาร่วมเล่น Zone ย้ำ!! แมพพรอนกลาง ขั้นต่ำ 1 ปาร์ตี้ หรือ 12 ตัวละคร อ้างอิงจากคลิบวอร์เป็นหลัก!! หากไม่มาหรือมาไม่ครบ) จะถูกตัดสิทในการรับเงินรางวัล แต้มคะแนนการแข่งขัน และ Support ปั้มกิลด์วอร์นั้นๆทันที และจะไม่มีการนำไปสมทบวอร์ต่อๆไป ***

 

*** ทุกวอร์ เวลา 21.10 ทางทีมงานจะเก็บ Log จำนวนการออนของผู้เล่นแต่ละกิลด์ และจะจดบันทึก & ถ่ายภาพหลักฐานไว้ หากกิลด์ใด มีการออนต่ำกว่า 25 คน ครบ 3 ครั้ง จะได้รับ Support ในส่วนของกิลด์ไม่ถึง 25 คน และรางวัลนอนวัด ครั้งละ 2,000 บาท  ***

  

กติกาการแข่งขันใน Tournament Season 4 ทุกกิลด์ที่ร่วมแข่งขันต้องแจ้งทีมงานว่าจะพันธมิตรกับกิลด์ใดบ้าง หรือ ไม่พันธมิตรกับใครทั้งสิ้น!! เพื่อจะได้หมดข้ออ้างหากเล่นผิดเจตจำนงค์ที่แจ้งไว้จะโดนลงโทษ!! (หากกิลด์ใดไม่แจ้งทีมงานจะพิจารณาจากสายตา ในการเล่นของกิลด์นั้นๆว่าพันธมิตรหรือไม่พันธมิตร)

(เปิดให้พันธมิตรกันอิสระตามปรกติ ตัดปัญหาจับผิดแจ้งกันไปมา)

*** กฏ - กติกาข้างต้น ทีมงานจะดูวอร์ต่อวอร์อาจมีการแก้ไข เพิ่มกฏขึ้นเรื่อยๆ หรือ ปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นการแข่งขันใหม่ได้ตลอดเวลา ตามความสมควรที่ทีมงานคิดว่าเหมาะสม ***

 

 

กติกาการเก็บคะแนน Tournament 
เก็บคะแนนจากบ้านที่กำหนดคะแนนเอาไว้ตามภาพ จะมี คะแนนแตกต่างกันในแต่ละหลัง บ้านที่ไม่มีกิลด์ตีจะไม่ได้เงินรางวัล หากว่า ตีบ้านได้ 2 หลัง ขึ้นไปจะได้เงินรางวัลหลังเยอะสุด เพียงหลังเดียว และ คะแนนหลังเยอะสุด!!

สามารถกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันได้ในกลุ่มพันธมิตร (แต่ห้ามตีหินสลับบ้านกันเด็ดขาด!!)

กิลด์ที่จะได้รับคะแนนและเงินรางวัลในช่วง Tournament ต้องมีจำนวนผู้เล่นออนมากกว่า 20 คน!!

ในทุกๆ วันกิลด์วอร์ ก่อนเริ่มวอร์ ทีมงานจะรีบ้านเป็นของทีมงานทุกวอร์

 

 

**กฎสำหรับกิลด์พันธ์ รวมถึงกิลด์สาขา**
ให้ใช้รูปกิลด์ต่างกัน ให้เห็นอย่างชัดเจน สีต้องแตกต่างชัดเจน!! ห้ามสีคล้ายคลึงเช่นสีเข้มสีอ่อน
ห้ามปิดรูปกิลด์ระหว่างเวลา Guild War เด็ดขาด ถ้าพบเห็นตัดสิทการรับรางวัลในวอร์นั้นทันทีและหักมิตติ้ง 5k 

คะแนนรวมอันดับที่ 1 - 40,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 2 - 30,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 3 - 20,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 4 - 10,000 บาท


กิลด์ที่ไม่ติดอันดับแต่มีคะแนนมากกว่า 2 คะแนน จะได้รับกิลด์ละ 5,000 บาท
สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์25คนขึ้นไปแต่ไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 3,000 บาท / สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์20คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง25คนและไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 2,000 บาท

 

หากนอนวัดครั้งที่ 1 จะได้รับ 3,000 บาท

หากนอนวัดติดกัน 2 ครั้ง จะได้รับ 2,000 บาท

หากนอนวัด ติดกัน 3 ครั้ง จะได้รับ 1,000 บาท

(หากได้บ้าน แล้วนอนวัดครั้งต่อไป จะถือเป็นนอนวัดครั้งที่ 1 ใหม่อีกรอบ ได้รับ 3,000 บาท และจะลดลงเรื่อยๆหากนอนวัดติดต่อกันต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอยากมีบ้านมากกว่าการนอนวัด!!)

(ตัวอย่างนอนวัดติดต่อกัน 3 ครั้ง จนได้รับเงินรางวัลเหลือ 1,000 บาท แต่หาก กลับมาได้บ้าน และ วอร์ต่อไปนอนวัด ก็จะกลับไปได้เงินค่านอนวัด 3,000 และลดลงเรื่อยๆหากนอนวัดติดต่อกัน!!)

 

 

***ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

  

(กิลด์อื่นๆที่ไม่มีรายชื่อแจ้งทีมงานไว้หากได้บ้าน จะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้น) !!

 

 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากตรงกับวันหยุดสำคัญที่หลายๆกิลด์ไม่พร้อมแข่ง

 กฏและกติกาทั้งหมด คำตัดสินของทีมงานถือ เป็นที่สิ้นสุด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 

 

ตาราง Guild War Tournament Season.4

 

 

 

gefg_cas01

Repherion

 

gefg_cas02

Eeyorbriggar

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas05

Mersetzdeitz

gefg_cas03

Yssnelph

วันที่ 11 ธันวาคม

 

10,000 บาท

1.0 คะแนน

 

9,000 บาท

0.8 คะแนน

8,000 บาท

0.6 คะแนน

6,000 บาท

0.4 คะแนน

 5,000 บาท

0.2 คะแนน

วันที่ 14 ธันวาคม

  

5,000 บาท

0.2 คะแนน 

 

10,000 บาท

1.0 คะแนน

9,000 บาท

0.8 คะแนน

8,000 บาท

0.6 คะแนน

6,000 บาท

0.4 คะแนน

 

payg_cas01

Bright Arbor

 

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

 payg_cas05

Bamboo Grove Hill

วันที่ 18 ธันวาคม

 

6,000 บาท

0.4 คะแนน

 

 5,000 บาท

0.2 คะแนน

10,000 บาท

1.0 คะแนน

9,000 บาท

0.8 คะแนน

8,000 บาท

0.6 คะแนน

วันที่ 21 ธันวาคม

 

8,000 บาท

0.6 คะแนน

 

6,000 บาท

0.4 คะแนน

5,000 บาท

0.2 คะแนน

10,000 บาท

1.0 คะแนน

9,000 บาท

0.8 คะแนน

 

prtg_cas01

Kriemhild

 

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas04

Skoegul

prtg_cas05

Gondul

prtg_cas03

Fadhgridh

วันที่ 25 ธันวาคม

 

9,000 บาท

0.8 คะแนน

 

8,000 บาท

0.6 คะแนน

6,000 บาท

0.4 คะแนน

5,000 บาท

0.2 คะแนน

10,000 บาท

1.0 คะแนน 

วันที่ 4 มกราคม

 

10,000 บาท

1.0 คะแนน

 

9,000 บาท

0.8 คะแนน

8,000 บาท

0.6 คะแนน

6,000 บาท

0.4 คะแนน

5,000 บาท

0.2 คะแนน 

 

aldeg_cas01

Neuschwanstein

 

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

aldeg_cas04

Wuerzburg

วันที่ 8 มกราคม

 

5,000 บาท

0.2 คะแนน

 

10,000 บาท

1.0 คะแนน

9,000 บาท

0.8 คะแนน

8,000 บาท

0.6 คะแนน

6,000 บาท

0.4 คะแนน

วันที่ 11 มกราคม

 

6,000 บาท

0.4 คะแนน

 

5,000 บาท

0.2 คะแนน

10,000 บาท

1.0 คะแนน

9,000 บาท

0.8 คะแนน

8,000 บาท

0.6 คะแนน 

 

  

 ตารางคะแนน Tournament Season.4 

 อันดับ 

ชื่อกิลด์

คะแนนรวม

หมายเหตุ

 1

Tokyo�. 6.2 นอนวัด Final

 2

IMMORTA|` 4.4 นอนวัด Final

 3

ZION` 3.8 xxx

 3

-[>NOSING<]- 3.8 xxx

 4

[-Hoo|igan-] 1.6 xxx

 5

HARMON!C. 1.0 xxx

 5

VICTORY 1.0 xxx

 6

[-SUBVERT-]  0.6 นอนวัด Final