สร้างเมื่อ :
ระบบ Option & Recycle Costume
Description รายละเอียดกิจกรรม

  ระบบ Option & Recycle Costume

   

   

  เพื่อเป็นการทำให้ Costume มีการหมุนเวียนการใช้งานหากมีครอสซ้ำๆหรือครอสที่ไม่ถูกใจผู้เล่น สามารถนำมาแลกคืนได้ที่ NPC พิกัด Morocc 107 85 โดยสามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้ดังนี้

   

  1. Costume มาแลกเป็น Cash ได้ 700 Cash Point

  2. Costume มาแลกเป็น Costume Crystal (จะนำไปใช้ในเมนู 3. เสริมพลัง Costume)

  3. เสริมพลัง Costume โดยการใช้ Costume Crystal จาก ระบบ Recycle ข้อ 2

   

  - เมื่อผู้เล่น เลือก เมนู ขาย Costume จะได้รับ 700 Cash Point เข้าไอดีโดยจะมีการแจ้งที่ช่องแชท

   

   - หากผู้เล่นเลือกเมนู แลก Costume Crystal ให้ลาก Costume ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเป็น Crystal มาฝั่งขวา และกดขาย

   

   - เมื่อกดขายผู้เล่นจะได้รับ Costume Crystal ดังในภาพบนนี้

   

   - หลังจากมี Costume Crystal สามารถ เลือกเมนู เสริมพลัง Costume เพื่อ Option Costume โดยเลือก ส่วนที่เราต้องการออฟ โดยออฟชั่นทั้งหมดที่สามารถออฟได้ มีดังนี้

  - Exp 2% , Exp 3% , Exp 4% , Exp 5% , Exp 6% , Exp 7%

   

  - Drop 2% , Drop 3% , Drop 4% , Drop 5% , Drop 6% , Drop 7%

   

  - แบกน้ำหนัก 150 , แบกน้ำหนัก 200 , แบกน้ำหนัก 250 , แบกน้ำหนัก 300 , แบกน้ำหนัก 350 , แบกน้ำหนัก 400 , แบกน้ำหนัก 450 , แบกน้ำหนัก 500

   

  - SP Recovery 3% , SP Recovery 4% , SP Recovery 5% , SP Recovery 6% , SP Recovery 7% , SP Recovery 8% , SP Recovery 9% , SP Recovery 10%

   

   - ระบบจะแจ้งส่วนผสมในการ Option Costume ดังนี้

  1. Costume Crystal 1 อัน

  2. Oridecon 20 ชิ้น

  3. Elunium 10 ชิ้น

  4. เงิน 800,000 Zeny

  5. โอกาสสำเร็จ 50% (หากไม่สำเร็จ Costume ไม่หาย จะเสียแค่วัตถุดิบในการออฟ ข้อ 1 - 4)

   

  - ภาพหลังจากออฟชั่นเสร็จเรียบร้อย (ตัวอย่างในภาพได้รับ SP Recovery เพิ่มขึ้น 9%)