สร้างเมื่อ :
กิจกรรม เลเวลอัพรับเลย Level Reward
Description รายละเอียดกิจกรรม

  กิจกรรม เลเวลอัพรับเลย Level Reward

   

   

  เมื่อเก็บ LEVEL ถึง 70 จะได้รับ   

  1. JOB BATTLE MANUAL 3 ชิ้น

  2. DUNGEON SCROLL 5 ชิ้น

   

  เมื่อเก็บ LEVEL ถึง 80 จะได้รับ   

  1. FIELD MANUAL 3 ชิ้น

  2. DUNGEON SCROLL 10 ชิ้น

   

  เมื่อเก็บ LEVEL ถึง 90 จะได้รับ   

  1. BUBBLE GUM 3 ชิ้น

  2. DUNGEON SCROLL 10 ชิ้น

  3. ELITE SIEGE SUPPLY BOX 1 ชิ้น

   

  เมื่อเก็บ LEVEL ถึง 99 จะได้รับ   

  1. ELITE SIEGE SUPPLY BOX 2 ชิ้น

  2. GYM MEMBERSHIP 1 ชิ้น

  3. COSTUME EVENT 1 กล่อง