สร้างเมื่อ :
ระบบ War Lock Item สำคัญๆ
Description รายละเอียดกิจกรรม

  Battle War Lock Item System ระบบล็อคไอเทมสำคัญในสงคราม

   

  Battle War Lock Item System ระบบล็อคไอเทมสำคัญในสงคราม

  ไอเทมที่ถูกสวมใส่เข้ากิลด์วอร์ทั้งหมด จะถูกล๊อคติดไอดี โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ชั่วคราวเป็นเวลา 4 วัน หลังจากการสวมใส่เข้ากิลด์วอร์

  เมื่อไอเทมที่สวมใส่ถูกล๊อคเดล สามารถเชควันด้วยการ คลิกขวาที่ Item จะแจ้งเวลาดังภาพด้านล่าง

  และ ชื่อ Item ทุกชิ้นที่ถูก Lock จะแสดงสีเหลืองดังภาพ!

  https://dominic-ro.com/images/locksys3.jpg

   

   

   

  เมื่อสวมใส่ไอเทม ในรายการ เข้าสู่ 

  • Guild War Agit Start
  • Zone Battle หรือทุกรายการแข่งขัน
  • 1-1 War หรือรายการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง 

  **ไอเทมที่อยู่ภายในตัวละครที่มีการนำเข้ากิลด์วอร์ แต่ไม่มีการสวมใส่ใดๆจะไม่ถูกล๊อค รายการไอเทมดังนี้ (จะมีการอัพเดท เพิ่มรายการของที่ Lock เพิ่มเติมเรื่อยๆตามความเหมาะสม!!)

  Weapon

  Refine

  Gladius [3]

  > = +7

  Saber [3]

  > = +7

  Magma Fist [3]

  > = +9

  Doom Slayer 

  -

  Blade [4] 

  > = +9

  Knife [4] 

  > = +9

  Cutter [4]

  > = +9

  Main Gauche [4]

  > = +9

  Waghnak [4] 

  > = +7

  Haedonggum [2]

  > = +7

   

  Equipment

  Refine

  Shoes [1]

  > = +7

  Boots [1]

  > = +7

  Shield [1]

  > = +7

  Buckler [1]

  > = +7

  Silk Robe [1]

  > = +7

  Chain Mail [1]

  > = +7

  Full Plate [1]

  > = +7

  Saint's Robe [1]

  > = +7

  Mirror Shield [1]  

  > = +7

  Muffler [1]

  > = +7

  Manteau [1]

  > = +7

  Formal Suit [1] 

  > = +7

  Guard [1]

  > = +7

  Heavenly Maiden Robe [1]

  > = +7

  Memory Book [1]

  > = +7

   

  Headgear

  Refine

  Brush Heart of Groom

  -

  White Snake Hat  [1]

  -

  White Angel Of Ghost

  -

  Special Kafra Doll [1]

  > = +7

  Ribbon Of Bride 

  > = +7

  Alice Doll [1] > = +7
  Cyclop's Eye  
  Death Cyclop  
  Upg Clip [1]  
  Upg Clip STR [1]  
  Upg Clip AGI [1]  
  Upg Clip VIT [1]  
  Upg Clip INT [1]  
  Upg Clip DEX [1]  

  Upg Clip LUK [1]

   

  Red Robo [0]

   
  Sorin Doll Hat [1]  > = +7
  Crown of Deceit [1]  > = +7
  Flying Evil Wing [1]  > = +7
  Twin Ribbon [1] > = +7
  Valentine Hat -
  Gentleman's Pipe -
  Lover In Mouth -
  Blush Of Groom -

   

  Lock สถานะ Option จากทุกไอเทม รวม Equipment , Costume

  Stats

  Class

  ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % 

  Costume / Equipment / Weapon

  ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ %

  Costume / Equipment / Weapon

  MATK %

  Costume / Equipment / Weapon
  MAX SP หน่วย

  Costume / Equipment / Weapon

  MAXHP %

  Costume / Equipment / Weapon

  ASPD +%

  Costume / Equipment / Weapon

  ป้องกัน Neutral %

  Costume / Equipment / Weapon
  โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น %

  Costume / Equipment / Weapon

  โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์แรงขึ้น %

  Costume / Equipment / Weapon

  MAXSP %

  Costume / Equipment / Weapon