สร้างเมื่อ :
กิจกรรม แข่งขันเก็บเลเวลชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท
Description รายละเอียดกิจกรรม

  กิจกรรม แข่งขันเก็บเลเวลชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

  ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่เปิด Server Open Beta  14 กรกฏาคม 2566 - 30 กรกฏาคม 2566 เวลา 23:59 

  สายอาชีพ ที่แข่งขันมี ทั้งหมด 13 อาชีพ Class 2-1 และ 2-2

  การแข่งจัดอันดับเก็บเลเวล (เลเวลถึง99  3 อันดับแรก เรียงตามอันดับที่ระบบแสดง) 

   

  ของรางวัล อันดับ 1 - 3 ของแต่ละอาชีพ (รวมทั้งหมด 39 รางวัล 13 อาชีพ)

  อันดับ 1. จะได้รับ 2,000 บาท

  อันดับ 2. จะได้รับ 1,000 บาท

  อันดับ 3. จะได้รับ 500 บาท

   

   

  เงื่อนไขในการได้รับรางวัลจัดอันดับ !!

  กติกามีดังนี้ (ตัวละครต้องเลวล 99 ก่อนหมดกิจกรรม เท่านั้น !!)

  เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม : 

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมี ตัวละครที่ Level 99 ติด 3 อันดับแรกของแต่ละอาชีพ

  2. หากผู้เล่นติด 3 อันดับแรก แต่ Level ไม่ 99 30 กรกฏาคม 2566 เวลา 23:59 จะไม่ได้รับรางวัลใดๆทั้งสิ้น

  3. เราจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัล หน้าแฟนเพจ 30 กรกฏาคม 2566 เวลา 23:59 ยึดผลอันดับ ตามระบบ NPC จัดอันดับ Level Challenge พิกัด Morocc  168  107

  4. สำหรับผู้เล่นที่ได้รับรางวัล ให้ติดต่อรับรางวัล ทาง Inbox Fanpage ภายใน 1 สัปดาห์ ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 23:59 หากเลยเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

  5. ดูอันดับได้ที่ป้าย ตำแหน่ง พิกัด Morocc  168  107

  6. หากเป็น Novice ไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพ เลเวลเกิน 20 ระบบจะไม่นำมาจัดอันดับ (กันพวกเหลี่ยมจากรอบก่อนปั้นโนวิท 99 แล้วค่อยเปลี่ยนอาชีพที่ยังว่างมารับรางวัล)

  7. Class1 ไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพ เลเวลเกิน 80 ระบบจะไม่นำมาจัดอันดับ (กันพวกเหลี่ยมจากรอบก่อนปั้นโนวิท 99 แล้วค่อยเปลี่ยนอาชีพที่ยังว่างมารับรางวัล)

   

  หมายเหตุ : การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด