สร้างเมื่อ :
ระบบ PK Mode Psycho Killer
Description รายละเอียดกิจกรรม

  ระบบ PK Mode Psycho Killer

   

   

   

  ระบบ PK Mode Psycho Killer จะเปิดใช้งานได้เมื่อตัวละคร LV 80 ขึ้นไปเท่านั้น (ไม่สามารถโจมตีผู้เล่น LV ต่ำกว่า 80 ได้)!!

   

  • Item จะมีขายในตู้ Cash Shop Usable ถ้าความสนุกสนามในการเล่นมากขึ้น

   

   

  เมื่อกดใช้ Item PK Attack Scroll จะขึ้น Icon ดาบไขว้บนหัวตัวละครดังภาพ

  และจะมี Icon PK Attack ขึ้นแจ้งที่ฝั่งขวา สถานะตัวละครเป็นเวลา 5 นาที 

  แต่หากตัวละครตายจะสิ้นสุดสถานะ PK Attack ทันที!!

  เมื่ออยู่ในโหมด PK Attack จะสามารถโจมตีผู้อื่นที่ Lv มากกว่า 80 ได้ทุกคน หากผู้โดนโจมตีไม่ได้กดเปิดโล่ป้องกันไว้

   

  • Item จะมีขายในตู้ Cash Shop Usable ถ้าความสนุกสนามในการเล่นมากขึ้น

   

  เมื่อกดใช้ Item PK Shield Scroll จะขึ้น Icon โล่ป้องกันสีทองบนหัวตัวละครดังภาพ

  และจะมี Icon PK Shield ขึ้นแจ้งที่ฝั่งขวา สถานะตัวละครเป็นเวลา 30 นาที

  แต่หากตัวละครตายจะสิ้นสุดสถานะ PK Shield ทันที!!

  เมื่ออยู่ในโหมด PK Shield จะสามารถป้องกันการโจมตีจากผู้อื่นที่ Lv มากกว่า 80 ได้ทุกคน ภายในระยะเวลา 30 นาที