สร้างเมื่อ :
Ryan Refine Information : OPTION REFINE BONUS ตีบวกเพิ่มโบนัสพิเศษ
Description รายละเอียดกิจกรรม

  Ryan Refine Information : OPTION REFINE BONUS ตีบวกเพิ่มโบนัสพิเศษ

   

   

  REFINE BONUS : ตีบวกเพิ่มโบนัส เพื่อให้การเล่นมีความหลากหลายแตกต่างไม่จำเจแบบเก่าๆ

  Build Refine ปรับแต่งกับค่าตีบวกไอเทมของสวมใส่ต่างๆ กับการนำระบบใหม่ของเกม RO มาเข้าร่วมกับระบบ Bonus Option

  ซึ่งเป็นระบบของเกม RO ในยุคใหม่ๆที่เราจะนำมาเข้าร่วม จะทำการผลักดันนักล่าของ[] และ อีลู โอลิ  รวมถึงความสนุกกับการทำของที่มีความแปลกใหม่ไม่จำเจแบบเก่าๆ


  สำหรับ Patch Pre Renewal การตีบวกดั้งเดิมไม่ได้มีความสำคัญในแนวทางการเล่น ทั้งนี้การนำระบบ Option ของ IRO เข้ามาใช้จะทำให้เกิดความ Balance ในการเล่น ทั้งการขับเคลื่อนตลาด และ การเล่นแพทซ์เก่าให้ไม่ตันไว และมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม

  กับการผลักดันแนวทางการตีบวก ติดระบบเซิฟเวอร์ที่จะได้เพิ่มคุณสมบัติตามภาพด้านล่าง โดยจะทำการสุ่มตามลำดับการ Refine

  ตัวอย่าง

     

   

  ตารางตีบวก Option จะมีตามรายการด้านล่าง

   

  Immuned Shield [1]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 กัน Neutral +1% ATK +2 ลดร่าย 1% HP Recovery +2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 กัน Neutral +1% ATK +4 ลดร่าย 1% HP Recovery +4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 กัน Neutral +2% ATK +6 ลดร่าย 1% HP Recovery +6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 กัน Neutral +2% ATK +8 ลดร่าย 1% HP Recovery +8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 กัน Neutral +3% ATK +10 ลดร่าย 1% HP Recovery +10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MDEF +6 กัน Neutral +4% ATK +12 ลดร่าย 1% HP Recovery +12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MDEF +7 กัน Neutral +5% ATK +14 ลดร่าย 2% HP Recovery +14%
  Refine +8     MAXHP +240 MDEF +8 กัน Neutral +6% ATK +16 ลดร่าย 2% HP Recovery +16%
  Refine +9     MAXHP +270 MDEF +9 กัน Neutral +7% ATK +18 ลดร่าย 3% HP Recovery +18%
  Refine +10     MAXHP +300 MDEF +10 กัน Neutral +8% ATK +20 ลดร่าย 4% HP Recovery +20%

   

   

  Vital Tree Shoes [1] [Footgear]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +40 FLEE +3 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% SP +8 โจมตีกึ่ง +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +80 FLEE +4 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% SP +16 โจมตีกึ่ง +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 FLEE +5 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +2% SP +24 โจมตีกึ่ง +2%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +160 FLEE +6 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +2% SP +32 โจมตีกึ่ง +2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +200 FLEE +7 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +3% SP +40 โจมตีกึ่ง +3%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +240 FLEE +8 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +4% SP +48 โจมตีกึ่ง +4%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +280 FLEE +9 ป้องกันกึ่ง +3% MAXHP +5% SP +56 โจมตีกึ่ง +5%
  Refine +8     MAXHP +320 FLEE +11 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +6% SP +64 โจมตีกึ่ง +6%
  Refine +9     MAXHP +360 FLEE +13 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +7% SP +72 โจมตีกึ่ง +7%
  Refine +10     MAXHP +400 FLEE +15 ป้องกันกึ่ง +5% MAXHP +8% SP +80 โจมตีกึ่ง +8%

   

   

  Golden Angel Wing [1] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +50 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +20 ATK +1% ลดร่าย 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +100 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +40 ATK +2% ลดร่าย 1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +150 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +60 ATK +3% ลดร่าย 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +200 MAXHP +2% MATK +1% MAXSP +80 ATK +4% ลดร่าย 1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +250 MAXHP +2% MATK +2% MAXSP +100 ATK +5% ลดร่าย 1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +300 MAXHP +3% MATK +2% MAXSP +120 ATK +6% ลดร่าย 2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +350 MAXHP +4% MATK +2% MAXSP +140 ATK +7% ลดร่าย 3%
  Refine +8     MAXHP +400 MAXHP +5% MATK +3% MAXSP +160 ATK +8% ลดร่าย 4%
  Refine +9     MAXHP +450 MAXHP +6% MATK +4% MAXSP +180 ATK +9% ลดร่าย 5%
  Refine +10     MAXHP +500 MAXHP +7% MATK +5% MAXSP +200 ATK +10% ลดร่าย 6%

    

   

  Battle Greaves [1] [Footgear]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +40 FLEE +3 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 3% โจมตีกึ่ง +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +80 FLEE +4 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% โจมตีกึ่ง +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 FLEE +5 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 9% โจมตีกึ่ง +2%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +160 FLEE +6 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 12% โจมตีกึ่ง +2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +200 FLEE +7 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +3% ป้องกันสถานะ Curse 15% โจมตีกึ่ง +3%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +240 FLEE +8 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +4% ป้องกันสถานะ Curse 18% โจมตีกึ่ง +4%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +280 FLEE +9 ป้องกันกึ่ง +3% MAXHP +5% ป้องกันสถานะ Curse 21% โจมตีกึ่ง +5%
  Refine +8     MAXHP +320 FLEE +11 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +6% ป้องกันสถานะ Curse 24% โจมตีกึ่ง +6%
  Refine +9     MAXHP +360 FLEE +13 ป้องกันกึ่ง +5% MAXHP +7% ป้องกันสถานะ Curse 27% โจมตีกึ่ง +7%
  Refine +10     MAXHP +400 FLEE +15 ป้องกันกึ่ง +5% MAXHP +8% ป้องกันสถานะ Curse 30% โจมตีกึ่ง +8%

   

   

  [M] Glorious Shoes [1] [Footgear]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +40 FLEE +3 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 3% MATK +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +80 FLEE +4 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% MATK +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 FLEE +5 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 9% MATK +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +160 FLEE +6 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 12% MATK +1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +200 FLEE +7 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +3% ป้องกันสถานะ Curse 15% MATK +1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +240 FLEE +8 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +4% ป้องกันสถานะ Curse 18% MATK +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +280 FLEE +9 ป้องกันกึ่ง +3% MAXHP +5% ป้องกันสถานะ Curse 21% MATK +2%
  Refine +8     MAXHP +320 FLEE +11 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +6% ป้องกันสถานะ Curse 24% MATK +2%
  Refine +9     MAXHP +360 FLEE +13 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +7% ป้องกันสถานะ Curse 27% MATK +3%
  Refine +10     MAXHP +400 FLEE +15 ป้องกันกึ่ง +5% MAXHP +8% ป้องกันสถานะ Curse 30% MATK +4%

   

   

  Aries Crown [1] 

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% Max Weight +150 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +50 MDEF +1 ลดร่าย 1% MATK +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% Max Weight +300 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +100 MDEF +2 ลดร่าย 1% MATK +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% Max Weight +450 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +150 MDEF +3 ลดร่าย 1% MATK +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% Max Weight +600 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +200 MDEF +4 ลดร่าย 1% MATK +1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% Max Weight +750 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +250 MDEF +5 ลดร่าย 1% MATK +1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% Max Weight +900 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% MAXHP +300 MDEF +6 ลดร่าย 1% MATK +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% Max Weight +1050 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% MAXHP +350 MDEF +7 ลดร่าย 2% MATK +3%
  Refine +8     Max Weight +1200 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% MAXHP +400 MDEF +8 ลดร่าย 3% MATK +4%
  Refine +9     Max Weight +1350 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% MAXHP +450 MDEF +9 ลดร่าย 4% MATK +5%
  Refine +10     Max Weight +1500 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +8% MAXHP +500 MDEF +10 ลดร่าย 5% MATK +6%

   

   

  Freyja Overcoat [1]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +40 DEF +1 ASPD +1% ATK +1% Heal & Santury แรงขึ้น +2% ป้องกันสถานะ Curse 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +80 DEF +2 ASPD +1% ATK +1% Heal & Santury แรงขึ้น +4% ป้องกันสถานะ Curse 4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 DEF +3 ASPD +1% ATK +1% Heal & Santury แรงขึ้น +6% ป้องกันสถานะ Curse 6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +160 DEF +4 ASPD +1% ATK +2% Heal & Santury แรงขึ้น +8% ป้องกันสถานะ Curse 8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +200 DEF +5 ASPD +2% ATK +2% Heal & Santury แรงขึ้น +10% ป้องกันสถานะ Curse 10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +240 DEF +6 ASPD +3% ATK +3% Heal & Santury แรงขึ้น +12% ป้องกันสถานะ Curse 12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +280 DEF +7 ASPD +4% ATK +4% Heal & Santury แรงขึ้น +14% ป้องกันสถานะ Curse 14%
  Refine +8     MAXHP +320 DEF +8 ASPD +5% ATK +5% Heal & Santury แรงขึ้น +16% ป้องกันสถานะ Curse 16%
  Refine +9     MAXHP +360 DEF +9 ASPD +6% ATK +6% Heal & Santury แรงขึ้น +18% ป้องกันสถานะ Curse 18%
  Refine +10     MAXHP +400 DEF +10 ASPD +7% ATK +7% Heal & Santury แรงขึ้น +20% ป้องกันสถานะ Curse 20%

   

   

  Aegir Armor [1]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +50 ลดร่าย 1% ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 3%   Critical +2
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +100 ลดร่าย 1% ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 6%   Critical +4
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +150 ลดร่าย 1% ATK +2% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 9%   Critical +6
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +200 ลดร่าย 1% ATK +2% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 12%   Critical +8
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +250 ลดร่าย 1% ATK +3% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 15%   Critical +10
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +300 ลดร่าย 1% ATK +4% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 18%   Critical +12
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +350 ลดร่าย 2% ATK +5% MATK +3% ป้องกันสถานะ Curse 21%   Critical +14
  Refine +8     MAXHP +400 ลดร่าย 2% ATK +6% MATK +4% ป้องกันสถานะ Curse 24%   Critical +16
  Refine +9     MAXHP +450 ลดร่าย 3% ATK +7% MATK +5% ป้องกันสถานะ Curse 27% ป้องกันกึ่ง +1% Critical +18
  Refine +10     MAXHP +500 ลดร่าย 4% ATK +8% MATK +6% ป้องกันสถานะ Curse 30% ป้องกันกึ่ง +2% Critical +20

   

   

  Rudra Wings [1] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MAXHP +1% MATK +1% MDEF +1 ATK +1% ลดร่าย 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MAXHP +1% MATK +1% MDEF +1 ATK +1% ลดร่าย 1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MAXHP +1% MATK +1% MDEF +2 ATK +2% ลดร่าย 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MAXHP +2% MATK +1% MDEF +2 ATK +3% ลดร่าย 1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MAXHP +2% MATK +2% MDEF +3 ATK +4% ลดร่าย 1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MAXHP +3% MATK +2% MDEF +4 ATK +5% ลดร่าย 2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MAXHP +3% MATK +2% MDEF +5 ATK +6% ลดร่าย 3%
  Refine +8     MAXHP +240 MAXHP +4% MATK +3% MDEF +6 ATK +7% ลดร่าย 4%
  Refine +9     MAXHP +270 MAXHP +5% MATK +3% MDEF +7 ATK +8% ลดร่าย 5%
  Refine +10     MAXHP +300 MAXHP +6% MATK +4% MDEF +8 ATK +9% ลดร่าย 6%

    

   

  Wrapping Ribbon [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ป้องกันสถานะ Curse 2% MAXHP +30 MDEF +1 กัน STUN +1% ป้องกันธาตุไฟ +1% ป้องกันธาตุน้ำ +1%  
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ป้องกันสถานะ Curse 4% MAXHP +60 MDEF +1 กัน STUN +2% ป้องกันธาตุไฟ +2% ป้องกันธาตุน้ำ +2%  
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ป้องกันสถานะ Curse 6% MAXHP +90 MDEF +2 กัน STUN +3% ป้องกันธาตุไฟ +3% ป้องกันธาตุน้ำ +3%  
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ป้องกันสถานะ Curse 8% MAXHP +120 MDEF +2 กัน STUN +4% ป้องกันธาตุไฟ +4% ป้องกันธาตุน้ำ +4%  
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ป้องกันสถานะ Curse 10% MAXHP +150 MDEF +3 กัน STUN +5% ป้องกันธาตุไฟ +5% ป้องกันธาตุน้ำ +5%  
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ป้องกันสถานะ Curse 12% MAXHP +180 MDEF +4 กัน STUN +6% ป้องกันธาตุไฟ +6% ป้องกันธาตุน้ำ +6%  
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ป้องกันสถานะ Curse 14% MAXHP +210 MDEF +5 กัน STUN +7% ป้องกันธาตุไฟ +7% ป้องกันธาตุน้ำ +7%  
  Refine +8     ป้องกันสถานะ Curse 16% MAXHP +240 MDEF +6 กัน STUN +8% ป้องกันธาตุไฟ +8% ป้องกันธาตุน้ำ +8%  
  Refine +9     ป้องกันสถานะ Curse 18% MAXHP +270 MDEF +7 กัน STUN +9% ป้องกันธาตุไฟ +9% ป้องกันธาตุน้ำ +9%

  กันกึ่งมนุษย์ 1%

  Refine +10     ป้องกันสถานะ Curse 20% MAXHP +300 MDEF +8 กัน STUN +10% ป้องกันธาตุไฟ +10% ป้องกันธาตุน้ำ +10%

  กันกึ่งมนุษย์ +2%

   

   

  Archangel Wing [1] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +1% โจมตีกึ่ง +1% ลดร่าย 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +2% โจมตีกึ่ง +1% ลดร่าย 1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MAXHP +2% MATK +1% MAXSP +3% โจมตีกึ่ง +2% ลดร่าย 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MAXHP +2% MATK +2% MAXSP +4% โจมตีกึ่ง +3% ลดร่าย 1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MAXHP +3% MATK +2% MAXSP +5% โจมตีกึ่ง +4% ลดร่าย 1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MAXHP +3% MATK +2% MAXSP +6% โจมตีกึ่ง +5% ลดร่าย 2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MAXHP +4% MATK +3% MAXSP +7% โจมตีกึ่ง +6% ลดร่าย 3%
  Refine +8     MAXHP +240 MAXHP +5% MATK +3% MAXSP +8% โจมตีกึ่ง +7% ลดร่าย 3%
  Refine +9     MAXHP +270 MAXHP +6% MATK +4% MAXSP +10% โจมตีกึ่ง +8% ลดร่าย 4%
  Refine +10     MAXHP +300 MAXHP +7% MATK +5% MAXSP +12% โจมตีกึ่ง +9% ลดร่าย 5%

   

   

  Upg Armor  [1] (ทุกแบบ)

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ASPD +1% ลดร่าย 1% Critical +1 ATK +1% SP Recovery +1% MATK +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ASPD +2% ลดร่าย 2% Critical +2 ATK +1% SP Recovery +2% MATK +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ASPD +3% ลดร่าย 3% Critical +3 ATK +1% SP Recovery +3% MATK +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ASPD +4% ลดร่าย 4% Critical +4 ATK +2% SP Recovery +4% MATK +2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ASPD +5% ลดร่าย 5% Critical +5 ATK +2% SP Recovery +5% MATK +2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ASPD +6% ลดร่าย 6% Critical +6 ATK +2% SP Recovery +6% MATK +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ASPD +7% ลดร่าย 7% Critical +7 ATK +3% SP Recovery +7% MATK +3%
  Refine +8  DROP +6% EXP +6%  ASPD +8% ลดร่าย 8% Critical +8 ATK +4% SP Recovery +8% MATK +4%
  Refine +9  DROP +7% EXP +7%  ASPD +9% ลดร่าย 9% Critical +9 ATK +5% SP Recovery +9% MATK +5%
  Refine +10  DROP +8% EXP +8%  ASPD +10% ลดร่าย 10% Critical +10 ATK +6% SP Recovery +10% MATK +6%

   

   

  Upg Garment [1] (ทุกแบบ)

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% FLEE +3 ลดร่าย 1% Critical +1 ATK +1% SP Recovery +1% HIT +1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% FLEE +4 ลดร่าย 2% Critical +2 ATK +1% SP Recovery +2% HIT +1
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% FLEE +5 ลดร่าย 3% Critical +3 ATK +1% SP Recovery +3% HIT +1
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% FLEE +6 ลดร่าย 4% Critical +4 ATK +2% SP Recovery +4% HIT +2
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% FLEE +7 ลดร่าย 5% Critical +5 ATK +2% SP Recovery +5% HIT +4
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% FLEE +8 ลดร่าย 6% Critical +6 ATK +2% SP Recovery +6% HIT +6
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% FLEE +9 ลดร่าย 7% Critical +7 ATK +3% SP Recovery +7% HIT +8
  Refine +8  DROP +6% EXP +6%  FLEE +11 ลดร่าย 8% Critical +8 ATK +4% SP Recovery +8% HIT +10
  Refine +9  DROP +7% EXP +7%  FLEE +13 ลดร่าย 9% Critical +9 ATK +5% SP Recovery +9% HIT +12
  Refine +10  DROP +8% EXP +8%  FLEE +15 ลดร่าย 10% Critical +10 ATK +6% SP Recovery +10% HIT +15

   

   

  Wing Of Heart [1] & Kirin Wing [1] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +1% โจมตีกึ่ง +1% ลดร่าย 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +2% โจมตีกึ่ง +1% ลดร่าย 1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MAXHP +2% MATK +1% MAXSP +3% โจมตีกึ่ง +2% ลดร่าย 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MAXHP +2% MATK +2% MAXSP +4% โจมตีกึ่ง +3% ลดร่าย 1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MAXHP +3% MATK +2% MAXSP +5% โจมตีกึ่ง +4% ลดร่าย 1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MAXHP +3% MATK +2% MAXSP +6% โจมตีกึ่ง +5% ลดร่าย 2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MAXHP +4% MATK +3% MAXSP +7% โจมตีกึ่ง +6% ลดร่าย 3%
  Refine +8     MAXHP +240 MAXHP +5% MATK +4% MAXSP +8% โจมตีกึ่ง +7% ลดร่าย 4%
  Refine +9     MAXHP +270 MAXHP +6% MATK +5% MAXSP +10% โจมตีกึ่ง +8% ลดร่าย 5%
  Refine +10     MAXHP +300 MAXHP +7% MATK +6% MAXSP +12% โจมตีกึ่ง +9% ลดร่าย 6%

   

   

  Upg Footgear [1] (ทุกแบบ)

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% FLEE +3 ลด Delay ในการใช้สกิล 1% Critical Damage +1% ATK +1% SP Recovery +1% HIT +1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% FLEE +4 ลด Delay ในการใช้สกิล 2% Critical Damage +2% ATK +1% SP Recovery +2% HIT +1
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% FLEE +5 ลด Delay ในการใช้สกิล 3% Critical Damage +3% ATK +1% SP Recovery +3% HIT +1
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% FLEE +6 ลด Delay ในการใช้สกิล 4% Critical Damage +4% ATK +2% SP Recovery +4% HIT +2
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% FLEE +7 ลด Delay ในการใช้สกิล 5% Critical Damage +5% ATK +2% SP Recovery +5% HIT +4
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% FLEE +8 ลด Delay ในการใช้สกิล 6% Critical Damage +6% ATK +2% SP Recovery +6% HIT +6
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% FLEE +9 ลด Delay ในการใช้สกิล 7% Critical Damage +7% ATK +3% SP Recovery +7% HIT +8
  Refine +8  DROP +6% EXP +6%  FLEE +11 ลด Delay ในการใช้สกิล 8% Critical Damage +8% ATK +4% SP Recovery +8% HIT +10
  Refine +9  DROP +7% EXP +7%  FLEE +13 ลด Delay ในการใช้สกิล 9% Critical Damage +9% ATK +5% SP Recovery +9% HIT +12
  Refine +10  DROP +8% EXP +8%  FLEE +15 ลด Delay ในการใช้สกิล 10% Critical Damage +10% ATK +6% SP Recovery +10% HIT +15

   

   

  Upgrade Alice Doll [1] & Alice Doll [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ATK +2 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +30 MDEF +1 MAXSP +5 ป้องกันสถานะ Curse 2% ป้องกันสถานะ Sleep 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ATK +4 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +60 MDEF +2 MAXSP +10 ป้องกันสถานะ Curse 4% ป้องกันสถานะ Sleep 4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ATK +6 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +90 MDEF +3 MAXSP +15 ป้องกันสถานะ Curse 6% ป้องกันสถานะ Sleep 6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ATK +8 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +120 MDEF +4 MAXSP +20 ป้องกันสถานะ Curse 8% ป้องกันสถานะ Sleep 8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ATK +10 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +150 MDEF +5 MAXSP +25 ป้องกันสถานะ Curse 10% ป้องกันสถานะ Sleep 10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ATK +12 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +180 MDEF +6 MAXSP +30 ป้องกันสถานะ Curse 12% ป้องกันสถานะ Sleep 12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ATK +14 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% MAXHP +210 MDEF +7 MAXSP +35 ป้องกันสถานะ Curse 14% ป้องกันสถานะ Sleep 14%
  Refine +8     ATK +16 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% MAXHP +240 MDEF +8 MAXSP +40 ป้องกันสถานะ Curse 16% ป้องกันสถานะ Sleep 16%
  Refine +9     ATK +18 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% MAXHP +270 MDEF +9 MAXSP +45 ป้องกันสถานะ Curse 18% ป้องกันสถานะ Sleep 18%
  Refine +10     ATK +20 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% MAXHP +300 MDEF +10 MAXSP +50 ป้องกันสถานะ Curse 20% ป้องกันสถานะ Sleep 20%

   

   

  Gigantic Majestic Goat [0] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ATK +2 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +30 MDEF +1 MAXSP +5 ป้องกันสถานะ Curse 2% ป้องกันสถานะ Sleep 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ATK +4 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +60 MDEF +2 MAXSP +10 ป้องกันสถานะ Curse 4% ป้องกันสถานะ Sleep 4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ATK +6 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +90 MDEF +3 MAXSP +15 ป้องกันสถานะ Curse 6% ป้องกันสถานะ Sleep 6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ATK +8 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +120 MDEF +4 MAXSP +20 ป้องกันสถานะ Curse 8% ป้องกันสถานะ Sleep 8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ATK +10 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +150 MDEF +5 MAXSP +25 ป้องกันสถานะ Curse 10% ป้องกันสถานะ Sleep 10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ATK +12 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +180 MDEF +6 MAXSP +30 ป้องกันสถานะ Curse 12% ป้องกันสถานะ Sleep 12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ATK +14 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% MAXHP +210 MDEF +7 MAXSP +35 ป้องกันสถานะ Curse 14% ป้องกันสถานะ Sleep 14%
  Refine +8     ATK +16 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% MAXHP +240 MDEF +8 MAXSP +40 ป้องกันสถานะ Curse 16% ป้องกันสถานะ Sleep 16%
  Refine +9     ATK +18 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% MAXHP +270 MDEF +9 MAXSP +45 ป้องกันสถานะ Curse 18% ป้องกันสถานะ Sleep 18%
  Refine +10     ATK +20 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% MAXHP +300 MDEF +10 MAXSP +50 ป้องกันสถานะ Curse 20% ป้องกันสถานะ Sleep 20%

   

   

  Rideword Hat [1] & Cursed Book [1]  [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ป้องกัน Neutral Property 1% ATK +1% HIT +2 MAXHP +30 ASPD +1% ลดระยะเวลาร่าย 2% SP Recovery +2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ป้องกัน Neutral Property 2% ATK +1% HIT +4 MAXHP +60 ASPD +1% ลดระยะเวลาร่าย 4% SP Recovery +4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ป้องกัน Neutral Property 3% ATK +1% HIT +6 MAXHP +90 ASPD +1% ลดระยะเวลาร่าย 6% SP Recovery +6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ป้องกัน Neutral Property 4% ATK +2% HIT +8 MAXHP +120 ASPD +1% ลดระยะเวลาร่าย 8% SP Recovery +8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ป้องกัน Neutral Property 5% ATK +2% HIT +10 MAXHP +150 ASPD +2% ลดระยะเวลาร่าย 10% SP Recovery +10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ป้องกัน Neutral Property 6% ATK +2% HIT +12 MAXHP +180 ASPD +3% ลดระยะเวลาร่าย 12% SP Recovery +12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ป้องกัน Neutral Property 7% ATK +3% HIT +14 MAXHP +210 ASPD +4% ลดระยะเวลาร่าย 14% SP Recovery +14%
  Refine +8     ป้องกัน Neutral Property 8% ATK +4% HIT +16 MAXHP +240 ASPD +5% ลดระยะเวลาร่าย 16% SP Recovery +16%
  Refine +9     ป้องกัน Neutral Property 9% ATK +5% HIT +18 MAXHP +270 ASPD +6% ลดระยะเวลาร่าย 18% SP Recovery +18%
  Refine +10     ป้องกัน Neutral Property 10% ATK +6% HIT +20 MAXHP +300 ASPD +7% ลดระยะเวลาร่าย 20% SP Recovery +20%

   

   

  Crown of Deceit [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% Max Weight +150 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +30 MDEF +1 ลดร่าย 1% MATK +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% Max Weight +300 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +60 MDEF +2 ลดร่าย 1% MATK +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% Max Weight +450 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +90 MDEF +3 ลดร่าย 1% MATK +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% Max Weight +600 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +120 MDEF +4 ลดร่าย 1% MATK +2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% Max Weight +750 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +150 MDEF +5 ลดร่าย 2% MATK +2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% Max Weight +900 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +180 MDEF +6 ลดร่าย 2% MATK +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% Max Weight +1050 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% MAXHP +210 MDEF +7 ลดร่าย 2% MATK +3%
  Refine +8     Max Weight +1200 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% MAXHP +240 MDEF +8 ลดร่าย 3% MATK +4%
  Refine +9     Max Weight +1350 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% MAXHP +270 MDEF +9 ลดร่าย 4% MATK +5%
  Refine +10     Max Weight +1500 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% MAXHP +300 MDEF +10 ลดร่าย 5% MATK +6%

   

   

  Love Chick Hat [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +1% ASPD +1% MAXHP +30 FLEE +2 Critical Rate +2 ป้องกันสถานะ STUN 2% SP Recovery +1% ATK +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +2% ASPD +1% MAXHP +60 FLEE +4 Critical Rate +4 ป้องกันสถานะ STUN 4% SP Recovery +2% ATK +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +3% ASPD +1% MAXHP +90 FLEE +6 Critical Rate +6 ป้องกันสถานะ STUN 6% SP Recovery +3% ATK +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +4% ASPD +1% MAXHP +120 FLEE +8 Critical Rate +8 ป้องกันสถานะ STUN 8% SP Recovery +4% ATK +2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +5% ASPD +1% MAXHP +150 FLEE +10 Critical Rate +10 ป้องกันสถานะ STUN 10% SP Recovery +5% ATK +2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +6% ASPD +2% MAXHP +180 FLEE +12 Critical Rate +12 ป้องกันสถานะ STUN 12% SP Recovery +6% ATK +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +7% ASPD +3% MAXHP +210 FLEE +14 Critical Rate +14 ป้องกันสถานะ STUN 14% SP Recovery +7% ATK +3%
  Refine +8     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +8% ASPD +4% MAXHP +240 FLEE +16 Critical Rate +16 ป้องกันสถานะ STUN 16% SP Recovery +8% ATK +4%
  Refine +9     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +9% ASPD +5% MAXHP +270 FLEE +18 Critical Rate +18 ป้องกันสถานะ STUN 18% SP Recovery +9% ATK +5%
  Refine +10     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +10% ASPD +6% MAXHP +300 FLEE +20 Critical Rate +20 ป้องกันสถานะ STUN 20% SP Recovery +10% ATK +6%

   

   

  Black Shiba Inu Hat [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ATK +1 ASPD +1% MAXHP +30 MDEF +1 Cri Damage +1% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% Critical Rate +1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ATK +2 ASPD +1% MAXHP +60 MDEF +2 Cri Damage +2% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% Critical Rate +2
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ATK +3 ASPD +1% MAXHP +90 MDEF +3 Cri Damage +3% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% Critical Rate +3
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ATK +4 ASPD +1% MAXHP +120 MDEF +4 Cri Damage +4% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% Critical Rate +4
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ATK +5 ASPD +1% MAXHP +150 MDEF +5 Cri Damage +5% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% Critical Rate +5
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ATK +6 ASPD +1% MAXHP +180 MDEF +6 Cri Damage +6% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% Critical Rate +6
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ATK +7 ASPD +2% MAXHP +210 MDEF +7 Cri Damage +7% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% Critical Rate +7
  Refine +8     ATK +8 ASPD +2% MAXHP +240 MDEF +8 Cri Damage +8% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% Critical Rate +8
  Refine +9     ATK +9 ASPD +3% MAXHP +270 MDEF +9 Cri Damage +9% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% Critical Rate +9
  Refine +10     ATK +10 ASPD +4% MAXHP +300 MDEF +10 Cri Damage +10% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% Critical Rate +10

   

   

  Skull Cap [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +30 MDEF +1 ป้องกันสถานะ STUN 2% ป้องกันสถานะ Curse 2% ป้องกันสถานะ Sleep 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +60 MDEF +2 ป้องกันสถานะ STUN 4% ป้องกันสถานะ Curse 4% ป้องกันสถานะ Sleep 4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +90 MDEF +3 ป้องกันสถานะ STUN 6% ป้องกันสถานะ Curse 6% ป้องกันสถานะ Sleep 6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +120 MDEF +4 ป้องกันสถานะ STUN 8% ป้องกันสถานะ Curse 8% ป้องกันสถานะ Sleep 8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 3% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +150 MDEF +5 ป้องกันสถานะ STUN 10% ป้องกันสถานะ Curse 10% ป้องกันสถานะ Sleep 10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 4% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +180 MDEF +6 ป้องกันสถานะ STUN 12% ป้องกันสถานะ Curse 12% ป้องกันสถานะ Sleep 12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 5% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% MAXHP +210 MDEF +7 ป้องกันสถานะ STUN 14% ป้องกันสถานะ Curse 14% ป้องกันสถานะ Sleep 14%
  Refine +8     ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 6% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% MAXHP +240 MDEF +8 ป้องกันสถานะ STUN 16% ป้องกันสถานะ Curse 16% ป้องกันสถานะ Sleep 16%
  Refine +9     ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 7% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% MAXHP +270 MDEF +9 ป้องกันสถานะ STUN 18% ป้องกันสถานะ Curse 18% ป้องกันสถานะ Sleep 18%
  Refine +10     ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 8% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% MAXHP +300 MDEF +10 ป้องกันสถานะ STUN 20% ป้องกันสถานะ Curse 20% ป้องกันสถานะ Sleep 20%

   

   

  Ship Captain Hat Blue [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% LUK +2 Blitz Beat แรงขึ่น 2% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +1% FLEE +2 ASPD +1% SP Recovery +1% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% LUK +4 Blitz Beat แรงขึ่น 4% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +2% FLEE +4 ASPD +1% SP Recovery +2% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% LUK +6 Blitz Beat แรงขึ่น 6% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +3% FLEE +6 ASPD +1% SP Recovery +3% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% LUK +8 Blitz Beat แรงขึ่น 8% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +4% FLEE +8 ASPD +1% SP Recovery +4% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% LUK +10 Blitz Beat แรงขึ่น 10% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +5% FLEE +10 ASPD +2% SP Recovery +5% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% LUK +12 Blitz Beat แรงขึ่น 12% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +6% FLEE +12 ASPD +2% SP Recovery +6% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% LUK +14 Blitz Beat แรงขึ่น 14% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +7% FLEE +14 ASPD +3% SP Recovery +7% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +7%
  Refine +8     LUK +16 Blitz Beat แรงขึ่น 16% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +8% FLEE +16 ASPD +3% SP Recovery +8% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +8%
  Refine +9     LUK +18 Blitz Beat แรงขึ่น 18% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +9% FLEE +18 ASPD +4% SP Recovery +9% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +9%
  Refine +10     LUK +20 Blitz Beat แรงขึ่น 20% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +10% FLEE +20 ASPD +5% SP Recovery +10% โจมตีมอนสขนาดกลางแรงขึ่น +10%

   

   

  Ribbon Of Bride [0] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ป้องกันสถานะ Curse 2% MAXHP +30 MDEF +1 กัน STUN +1% ป้องกันธาตุไฟ +1% ป้องกันธาตุน้ำ +1%  
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ป้องกันสถานะ Curse 4% MAXHP +60 MDEF +1 กัน STUN +2% ป้องกันธาตุไฟ +2% ป้องกันธาตุน้ำ +2%  
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ป้องกันสถานะ Curse 6% MAXHP +90 MDEF +2 กัน STUN +3% ป้องกันธาตุไฟ +3% ป้องกันธาตุน้ำ +3%  
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ป้องกันสถานะ Curse 8% MAXHP +120 MDEF +2 กัน STUN +4% ป้องกันธาตุไฟ +4% ป้องกันธาตุน้ำ +4%  
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ป้องกันสถานะ Curse 10% MAXHP +150 MDEF +3 กัน STUN +5% ป้องกันธาตุไฟ +5% ป้องกันธาตุน้ำ +5%  
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ป้องกันสถานะ Curse 12% MAXHP +180 MDEF +4 กัน STUN +6% ป้องกันธาตุไฟ +6% ป้องกันธาตุน้ำ +6%  
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ป้องกันสถานะ Curse 14% MAXHP +210 MDEF +5 กัน STUN +7% ป้องกันธาตุไฟ +7% ป้องกันธาตุน้ำ +7%  
  Refine +8     ป้องกันสถานะ Curse 16% MAXHP +240 MDEF +6 กัน STUN +8% ป้องกันธาตุไฟ +8% ป้องกันธาตุน้ำ +8%

  กันกึ่งมนุษย์ 1%

  Refine +9     ป้องกันสถานะ Curse 18% MAXHP +270 MDEF +7 กัน STUN +9% ป้องกันธาตุไฟ +9% ป้องกันธาตุน้ำ +9%

  กันกึ่งมนุษย์ 1%

  Refine +10     ป้องกันสถานะ Curse 20% MAXHP +300 MDEF +8 กัน STUN +10% ป้องกันธาตุไฟ +10% ป้องกันธาตุน้ำ +10%

  กันกึ่งมนุษย์ +2%

   

   

   

  White Snake Hat [1] & Snake Head Hat [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ATK +1 ASPD +1% MAXHP +30 MDEF +1 Cri Damage +1% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% Critical Rate +1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ATK +2 ASPD +1% MAXHP +60 MDEF +2 Cri Damage +2% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% Critical Rate +2
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ATK +3 ASPD +1% MAXHP +90 MDEF +3 Cri Damage +3% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% Critical Rate +3
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ATK +4 ASPD +1% MAXHP +120 MDEF +4 Cri Damage +4% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% Critical Rate +4
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ATK +5 ASPD +1% MAXHP +150 MDEF +5 Cri Damage +5% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% Critical Rate +5
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ATK +6 ASPD +1% MAXHP +180 MDEF +6 Cri Damage +6% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% Critical Rate +6
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ATK +7 ASPD +2% MAXHP +210 MDEF +7 Cri Damage +7% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% Critical Rate +7
  Refine +8     ATK +8 ASPD +2% MAXHP +240 MDEF +8 Cri Damage +8% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% Critical Rate +8
  Refine +9     ATK +9 ASPD +3% MAXHP +270 MDEF +9 Cri Damage +9% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% Critical Rate +9
  Refine +10     ATK +10 ASPD +4% MAXHP +300 MDEF +10 Cri Damage +10% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% Critical Rate +10

   

   

  Sorin Doll Hat [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +30 MDEF +1 ป้องกันธาตุไฟ +2% ป้องกันธาตุน้ำ +2% SP Recovery +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +60 MDEF +2 ป้องกันธาตุไฟ +4% ป้องกันธาตุน้ำ +4% SP Recovery +2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +90 MDEF +3 ป้องกันธาตุไฟ +5% ป้องกันธาตุน้ำ +5% SP Recovery +3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +120 MDEF +4 ป้องกันธาตุไฟ +6% ป้องกันธาตุน้ำ +6% SP Recovery +4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 3% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +150 MDEF +5 ป้องกันธาตุไฟ +7% ป้องกันธาตุน้ำ +7% SP Recovery +5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 3% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +180 MDEF +6 ป้องกันธาตุไฟ +8% ป้องกันธาตุน้ำ +8% SP Recovery +6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 4% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +210 MDEF +7 ป้องกันธาตุไฟ +9% ป้องกันธาตุน้ำ +9% SP Recovery +7%
  Refine +8     ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 5% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% MAXHP +240 MDEF +8 ป้องกันธาตุไฟ +11% ป้องกันธาตุน้ำ +11% SP Recovery +8%
  Refine +9     ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 6% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% MAXHP +270 MDEF +9 ป้องกันธาตุไฟ +13% ป้องกันธาตุน้ำ +13% SP Recovery +9%
  Refine +10     ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 7% ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% MAXHP +300 MDEF +10 ป้องกันธาตุไฟ +15% ป้องกันธาตุน้ำ +15% SP Recovery +10%

   

   

  Zealotus Dollris [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +1% ASPD +1% MAXHP +30 MAXSP +6 ป้องกันสถานะ Curse 2% ป้องกันสถานะ STUN 2% SP Recovery +1% ATK +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +2% ASPD +1% MAXHP +60 MAXSP +12 ป้องกันสถานะ Curse 4% ป้องกันสถานะ STUN 4% SP Recovery +2% ATK +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +3% ASPD +1% MAXHP +90 MAXSP +18 ป้องกันสถานะ Curse 6% ป้องกันสถานะ STUN 6% SP Recovery +3% ATK +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +4% ASPD +1% MAXHP +120 MAXSP +24 ป้องกันสถานะ Curse 8% ป้องกันสถานะ STUN 8% SP Recovery +4% ATK +2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +5% ASPD +1% MAXHP +150 MAXSP +30 ป้องกันสถานะ Curse 10% ป้องกันสถานะ STUN 10% SP Recovery +5% ATK +2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +6% ASPD +2% MAXHP +180 MAXSP +36 ป้องกันสถานะ Curse 12% ป้องกันสถานะ STUN 12% SP Recovery +6% ATK +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +7% ASPD +3% MAXHP +210 MAXSP +42 ป้องกันสถานะ Curse 14% ป้องกันสถานะ STUN 14% SP Recovery +7% ATK +3%
  Refine +8     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +8% ASPD +4% MAXHP +240 MAXSP +48 ป้องกันสถานะ Curse 16% ป้องกันสถานะ STUN 16% SP Recovery +8% ATK +4%
  Refine +9     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +9% ASPD +5% MAXHP +270 MAXSP +54 ป้องกันสถานะ Curse 18% ป้องกันสถานะ STUN 18% SP Recovery +9% ATK +5%
  Refine +10     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +10% ASPD +6% MAXHP +300 MAXSP +60 ป้องกันสถานะ Curse 20% ป้องกันสถานะ STUN 20% SP Recovery +10% ATK +6%

   

   

  Sky Feather Hairband [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% Cri Damage แรงขึ้น 1% Critical +2 HIT +1 FLEE +2 ASPD +1% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +1% SP Recovery +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% Cri Damage แรงขึ้น 2% Critical +4 HIT +1 FLEE +4 ASPD +1% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +2% SP Recovery +2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% Cri Damage แรงขึ้น 3% Critical +6 HIT +1 FLEE +6 ASPD +1% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +3% SP Recovery +3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% Cri Damage แรงขึ้น 4% Critical +8 HIT +2 FLEE +8 ASPD +1% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +4% SP Recovery +4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% Cri Damage แรงขึ้น 5% Critical +10 HIT +4 FLEE +10 ASPD +2% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +5% SP Recovery +5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% Cri Damage แรงขึ้น 7% Critical +12 HIT +6 FLEE +12 ASPD +2% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +6% SP Recovery +6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% Cri Damage แรงขึ้น 8% Critical +14 HIT +8 FLEE +14 ASPD +3% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +7% SP Recovery +7%
  Refine +8     Cri Damage แรงขึ้น 10% Critical +16 HIT +10 FLEE +16 ASPD +3% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +8% SP Recovery +8%
  Refine +9     Cri Damage แรงขึ้น 13% Critical +18 HIT +12 FLEE +18 ASPD +4% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +9% SP Recovery +9%
  Refine +10     Cri Damage แรงขึ้น 15% Critical +20 HIT +15 FLEE +20 ASPD +5% โจมตีมอนสขนาดใหญ่แรงขึ่น +10% SP Recovery +10%

   

   

  Cat Ear Beret [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ป้องกันสถานะ Curse 2% MAXHP +30 MDEF +1 กัน STUN +1% ป้องกันธาตุไฟ +1% ป้องกันธาตุน้ำ +1% กันกึ่งมนุษย์ 1% 
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ป้องกันสถานะ Curse 4% MAXHP +60 MDEF +1 กัน STUN +2% ป้องกันธาตุไฟ +2% ป้องกันธาตุน้ำ +2% กันกึ่งมนุษย์ 1% 
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ป้องกันสถานะ Curse 6% MAXHP +90 MDEF +2 กัน STUN +3% ป้องกันธาตุไฟ +3% ป้องกันธาตุน้ำ +3%  กันกึ่งมนุษย์ 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ป้องกันสถานะ Curse 8% MAXHP +120 MDEF +2 กัน STUN +4% ป้องกันธาตุไฟ +4% ป้องกันธาตุน้ำ +4%  กันกึ่งมนุษย์ 2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ป้องกันสถานะ Curse 10% MAXHP +150 MDEF +3 กัน STUN +5% ป้องกันธาตุไฟ +5% ป้องกันธาตุน้ำ +5%  กันกึ่งมนุษย์ 2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ป้องกันสถานะ Curse 12% MAXHP +180 MDEF +4 กัน STUN +6% ป้องกันธาตุไฟ +6% ป้องกันธาตุน้ำ +6% กันกึ่งมนุษย์ 2% 
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ป้องกันสถานะ Curse 14% MAXHP +210 MDEF +5 กัน STUN +7% ป้องกันธาตุไฟ +7% ป้องกันธาตุน้ำ +7%  กันกึ่งมนุษย์ 3%
  Refine +8     ป้องกันสถานะ Curse 16% MAXHP +240 MDEF +6 กัน STUN +8% ป้องกันธาตุไฟ +8% ป้องกันธาตุน้ำ +8%

  กันกึ่งมนุษย์ 4%

  Refine +9     ป้องกันสถานะ Curse 18% MAXHP +270 MDEF +7 กัน STUN +9% ป้องกันธาตุไฟ +9% ป้องกันธาตุน้ำ +9%

  กันกึ่งมนุษย์ 5%

  Refine +10     ป้องกันสถานะ Curse 20% MAXHP +300 MDEF +8 กัน STUN +10% ป้องกันธาตุไฟ +10% ป้องกันธาตุน้ำ +10%

  กันกึ่งมนุษย์ +6%

   

   

  Ability Muffler [1] (ทุกแบบ)

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% FLEE +3 ลด Delay ในการใช้สกิล 1% Critical Damage +1% ATK +1% SP Recovery +1% HIT +1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% FLEE +4 ลด Delay ในการใช้สกิล 2% Critical Damage +2% ATK +1% SP Recovery +2% HIT +1
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% FLEE +5 ลด Delay ในการใช้สกิล 3% Critical Damage +3% ATK +1% SP Recovery +3% HIT +1
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% FLEE +6 ลด Delay ในการใช้สกิล 4% Critical Damage +4% ATK +2% SP Recovery +4% HIT +2
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% FLEE +7 ลด Delay ในการใช้สกิล 5% Critical Damage +5% ATK +2% SP Recovery +5% HIT +4
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% FLEE +8 ลด Delay ในการใช้สกิล 6% Critical Damage +6% ATK +2% SP Recovery +6% HIT +6
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% FLEE +9 ลด Delay ในการใช้สกิล 7% Critical Damage +7% ATK +3% SP Recovery +7% HIT +8
  Refine +8     FLEE +11 ลด Delay ในการใช้สกิล 8% Critical Damage +8% ATK +4% SP Recovery +8% HIT +10
  Refine +9     FLEE +13 ลด Delay ในการใช้สกิล 9% Critical Damage +9% ATK +5% SP Recovery +9% HIT +12
  Refine +10     FLEE +15 ลด Delay ในการใช้สกิล 10% Critical Damage +10% ATK +6% SP Recovery +10% HIT +15

   

   

  Chicken Hat [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +1% ASPD +1% MAXHP +30 FLEE +2 Critical Rate +2 ป้องกันสถานะ STUN 2% SP Recovery +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +2% ASPD +1% MAXHP +60 FLEE +4 Critical Rate +4 ป้องกันสถานะ STUN 4% SP Recovery +2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +3% ASPD +1% MAXHP +90 FLEE +6 Critical Rate +6 ป้องกันสถานะ STUN 6% SP Recovery +3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +4% ASPD +1% MAXHP +120 FLEE +8 Critical Rate +8 ป้องกันสถานะ STUN 8% SP Recovery +4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +5% ASPD +1% MAXHP +150 FLEE +10 Critical Rate +10 ป้องกันสถานะ STUN 10% SP Recovery +5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +6% ASPD +2% MAXHP +180 FLEE +12 Critical Rate +12 ป้องกันสถานะ STUN 12% SP Recovery +6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +7% ASPD +3% MAXHP +210 FLEE +14 Critical Rate +14 ป้องกันสถานะ STUN 14% SP Recovery +7%
  Refine +8     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +8% ASPD +4% MAXHP +240 FLEE +16 Critical Rate +16 ป้องกันสถานะ STUN 16% SP Recovery +8%
  Refine +9     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +9% ASPD +5% MAXHP +270 FLEE +18 Critical Rate +18 ป้องกันสถานะ STUN 18% SP Recovery +9%
  Refine +10     โจมตีประเภท Holy แรงขึ่น +10% ASPD +6% MAXHP +300 FLEE +20 Critical Rate +20 ป้องกันสถานะ STUN 20% SP Recovery +10%

   

   

  Ayothaya King's Hat [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ATK +2 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +30 MDEF +1 MAXSP +5 ป้องกันสถานะ Curse 2% ป้องกันสถานะ Sleep 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ATK +4 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +60 MDEF +2 MAXSP +10 ป้องกันสถานะ Curse 4% ป้องกันสถานะ Sleep 4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ATK +6 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +90 MDEF +3 MAXSP +15 ป้องกันสถานะ Curse 6% ป้องกันสถานะ Sleep 6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ATK +8 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +120 MDEF +4 MAXSP +20 ป้องกันสถานะ Curse 8% ป้องกันสถานะ Sleep 8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ATK +10 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +150 MDEF +5 MAXSP +25 ป้องกันสถานะ Curse 10% ป้องกันสถานะ Sleep 10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ATK +12 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +180 MDEF +6 MAXSP +30 ป้องกันสถานะ Curse 12% ป้องกันสถานะ Sleep 12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ATK +14 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +4% MAXHP +210 MDEF +7 MAXSP +35 ป้องกันสถานะ Curse 14% ป้องกันสถานะ Sleep 14%
  Refine +8     ATK +16 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +5% MAXHP +240 MDEF +8 MAXSP +40 ป้องกันสถานะ Curse 16% ป้องกันสถานะ Sleep 16%
  Refine +9     ATK +18 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +6% MAXHP +270 MDEF +9 MAXSP +45 ป้องกันสถานะ Curse 18% ป้องกันสถานะ Sleep 18%
  Refine +10     ATK +20 ลดความเสียหายกึ่งมนุษย์ +7% MAXHP +300 MDEF +10 MAXSP +50 ป้องกันสถานะ Curse 20% ป้องกันสถานะ Sleep 20%

   

   

  Side Cap [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% Cri Damage แรงขึ้น 2% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% HIT +2 FLEE +2 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% Cri Damage แรงขึ้น 3% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% HIT +3 FLEE +3 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% Cri Damage แรงขึ้น 4% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% HIT +4 FLEE +4 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% Cri Damage แรงขึ้น 5% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% HIT +5 FLEE +5 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% Cri Damage แรงขึ้น 6% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 3% HIT +6 FLEE +6 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 2% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 2% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% Cri Damage แรงขึ้น 7% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 4% HIT +7 FLEE +7 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 3% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 3% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 3% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% Cri Damage แรงขึ้น 9% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 4% HIT +9 FLEE +9 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 4% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 4% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 4% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 7%
  Refine +8     Cri Damage แรงขึ้น 11% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 5% HIT +11 FLEE +11 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 5% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 5% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 5% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 8%
  Refine +9     Cri Damage แรงขึ้น 13% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 6% HIT +13 FLEE +13 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 6% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 6% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 6% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 9%
  Refine +10     Cri Damage แรงขึ้น 15% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 7% HIT +15 FLEE +15 โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 7% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 7% โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 7% โจมตีมอนสเตอร์ไร้รูปร่างแรงขึ้น 10%

   

   

  Ship Captain Hat [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% LUK +2 Blitz Beat แรงขึ่น 2% MDEF +1 FLEE +2 ASPD +1% SP Recovery +1% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% LUK +4 Blitz Beat แรงขึ่น 4% MDEF +2 FLEE +4 ASPD +1% SP Recovery +2% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% LUK +6 Blitz Beat แรงขึ่น 6% MDEF +3 FLEE +6 ASPD +1% SP Recovery +3% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% LUK +8 Blitz Beat แรงขึ่น 8% MDEF +4 FLEE +8 ASPD +1% SP Recovery +4% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% LUK +10 Blitz Beat แรงขึ่น 10% MDEF +5 FLEE +10 ASPD +2% SP Recovery +5% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% LUK +12 Blitz Beat แรงขึ่น 12% MDEF +6 FLEE +12 ASPD +2% SP Recovery +6% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% LUK +14 Blitz Beat แรงขึ่น 14% MDEF +7 FLEE +14 ASPD +3% SP Recovery +7% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +7%
  Refine +8     LUK +16 Blitz Beat แรงขึ่น 16% MDEF +8 FLEE +16 ASPD +3% SP Recovery +8% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +8%
  Refine +9     LUK +18 Blitz Beat แรงขึ่น 18% MDEF +9 FLEE +18 ASPD +4% SP Recovery +9% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +9%
  Refine +10     LUK +20 Blitz Beat แรงขึ่น 20% MDEF +10 FLEE +20 ASPD +5% SP Recovery +10% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +10%

   

   

  Deviling Hat [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% ATK +2 Critical +2 HIT +2 FLEE +2 HP Recovery +2% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 2% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% ATK +3 Critical +4 HIT +3 FLEE +3 HP Recovery +4% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 3% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 3%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% ATK +4 Critical +6 HIT +4 FLEE +4 HP Recovery +6% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 4% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 4%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% ATK +5 Critical +8 HIT +5 FLEE +5 HP Recovery +8% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 5% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 5%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% ATK +6 Critical +10 HIT +6 FLEE +6 HP Recovery +10% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 6% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 6%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% ATK +7 Critical +12 HIT +7 FLEE +7 HP Recovery +12% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 7% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 7%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% ATK +9 Critical +14 HIT +9 FLEE +9 HP Recovery +14% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 9% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 9%
  Refine +8     ATK +11 Critical +16 HIT +11 FLEE +11 HP Recovery +16% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 11% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 11%
  Refine +9     ATK +13 Critical +18 HIT +13 FLEE +13 HP Recovery +18% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 13% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 13%
  Refine +10     ATK +15 Critical +20 HIT +15 FLEE +15 HP Recovery +20% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุไฟแรงขึ้น 15% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 15%

   

   

  Pecopeco Hairband [1] [Upper Head]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% Cri Damage แรงขึ้น 2% Critical +2 HIT +2 FLEE +2 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +2% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 2% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% Cri Damage แรงขึ้น 3% Critical +4 HIT +3 FLEE +4 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +3% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 3% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% Cri Damage แรงขึ้น 4% Critical +6 HIT +4 FLEE +6 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +4% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 4% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% Cri Damage แรงขึ้น 5% Critical +8 HIT +5 FLEE +8 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +5% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 5% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% Cri Damage แรงขึ้น 6% Critical +10 HIT +6 FLEE +10 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +6% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 6% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% Cri Damage แรงขึ้น 7% Critical +12 HIT +7 FLEE +12 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +7% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 7% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% Cri Damage แรงขึ้น 9% Critical +14 HIT +9 FLEE +14 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +9% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 9% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +7%
  Refine +8     Cri Damage แรงขึ้น 11% Critical +16 HIT +11 FLEE +16 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +11% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 11% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +8%
  Refine +9     Cri Damage แรงขึ้น 13% Critical +18 HIT +13 FLEE +18 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +13% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 13% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +9%
  Refine +10     Cri Damage แรงขึ้น 15% Critical +20 HIT +15 FLEE +20 โจมตีมอนสเตอร์แมลงแรงขึ่น +15% โจมตีมอนสเตอร์ธาตุน้ำแรงขึ้น 15% โจมตีมอนสเตอร์ปีศาจแรงขึ่น +10%

   

   

  ตารางตีบวก Weapon จะมีตามรายการด้านล่าง

  Dagger

  Refine +1 ตีบอสแรงขึ้น 1% ASPD +1% MAXHP +30 ATK +1 ลดร่าย 1% STR +1 AGI +1   Cri Damage แรงขึ้น 1% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 1% DROP +1%
  Refine +2 ตีบอสแรงขึ้น 2% ASPD +1% MAXHP +60 ATK +2 ลดร่าย 1% STR +1 AGI +1   Cri Damage แรงขึ้น 2% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 2% DROP +1%
  Refine +3 ตีบอสแรงขึ้น 3% ASPD +1% MAXHP +90 ATK +3 ลดร่าย 1% STR +1 AGI +1   Cri Damage แรงขึ้น 3% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 3% DROP +1%
  Refine +4 ตีบอสแรงขึ้น 4% ASPD +1% MAXHP +120 ATK +4 ลดร่าย 1% STR +1 AGI +1   Cri Damage แรงขึ้น 4% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 4% DROP +1%
  Refine +5 ตีบอสแรงขึ้น 5% ASPD +1% MAXHP +150 ATK +5 ลดร่าย 1% STR +1 AGI +1   Cri Damage แรงขึ้น 5% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 5% DROP +2%
  Refine +6 ตีบอสแรงขึ้น 6% ASPD +1% MAXHP +180 ATK +6 ลดร่าย 1% STR +1 AGI +1   Cri Damage แรงขึ้น 7% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 7% DROP +3%
  Refine +7 ตีบอสแรงขึ้น 7% ASPD +2% MAXHP +210 ATK +7 ลดร่าย 1% STR +1 AGI +1   Cri Damage แรงขึ้น 9% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 9% DROP +4%
  Refine +8 ตีบอสแรงขึ้น 8% ASPD +2% MAXHP +240 ATK +8 ลดร่าย 1% STR +1 AGI +1   Cri Damage แรงขึ้น 11% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 11% DROP +5%
  Refine +9 ตีบอสแรงขึ้น 9% ASPD +3% MAXHP +270 ATK +9 ลดร่าย 2% STR +2 AGI +2 DEX +1 Cri Damage แรงขึ้น 13% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 13% DROP +6%
  Refine +10 ตีบอสแรงขึ้น 10% ASPD +4% MAXHP +300 ATK +10 ลดร่าย 3% STR +2 AGI +2 DEX +1 Cri Damage แรงขึ้น 15% โจมตีมอน Undead , Demon แรงขึ้น 15% DROP +7%

   

   

  One-handed Sword

  Refine +1 โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% ติดสถานะ cruse +1% HIT +1 ATK +1 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% MAXHP +40  
  Refine +2 โจมตีกึ่งมนุษย์ +2% ติดสถานะ cruse +1% HIT +2 ATK +2 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% MAXHP +80  
  Refine +3 โจมตีกึ่งมนุษย์ +3% ติดสถานะ cruse +1% HIT +3 ATK +3 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% MAXHP +120  
  Refine +4 โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% ติดสถานะ cruse +1% HIT +4 ATK +4 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% MAXHP +160  
  Refine +5 โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% ติดสถานะ cruse +2% HIT +5 ATK +5 MATK +1% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +2% MAXHP +200  
  Refine +6 โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% ติดสถานะ cruse +3% HIT +7 ATK +6 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +3% MAXHP +240  
  Refine +7 โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% ติดสถานะ cruse +4% HIT +9 ATK +7 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +4% MAXHP +280  
  Refine +8 โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% ติดสถานะ cruse +5% HIT +11 ATK +8 MATK +2% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +5% MAXHP +320 ลดร่าย 1%
  Refine +9 โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% ติดสถานะ cruse +6% HIT +13 ATK +9 MATK +3% STR +2 AGI +2 VIT +2 DROP +6% MAXHP +360 ลดร่าย 2%
  Refine +10 โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% ติดสถานะ cruse +7% HIT +15 ATK +10 MATK +4% STR +2 AGI +2 VIT +2 DROP +7% MAXHP +400 ลดร่าย 3%

   

   

  Two-handed Sword

  Refine +1 โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ตีบอสแรงขึ้น 1% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +3 HIT +1 ATK +2
  Refine +2 โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% ติดสถานะ cruse +2% ASPD +1% ตีบอสแรงขึ้น 2% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +6 HIT +2 ATK +4
  Refine +3 โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% ติดสถานะ cruse +3% ASPD +1% ตีบอสแรงขึ้น 3% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +9 HIT +3 ATK +6
  Refine +4 โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% ติดสถานะ cruse +4% ASPD +1% ตีบอสแรงขึ้น 4% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +12 HIT +4 ATK +8
  Refine +5 โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% ติดสถานะ cruse +5% ASPD +1% ตีบอสแรงขึ้น 5% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +2% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +15 HIT +5 ATK +10
  Refine +6 โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% ติดสถานะ cruse +6% ASPD +1% ตีบอสแรงขึ้น 7% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +3% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +18 HIT +7 ATK +12
  Refine +7 โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% ติดสถานะ cruse +7% ASPD +2% ตีบอสแรงขึ้น 9% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +4% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +21 HIT +9 ATK +14
  Refine +8 โจมตีกึ่งมนุษย์ +11% ติดสถานะ cruse +8% ASPD +2% ตีบอสแรงขึ้น 11% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +5% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +24 HIT +11 ATK +16
  Refine +9 โจมตีกึ่งมนุษย์ +12% ติดสถานะ cruse +9% ASPD +3% ตีบอสแรงขึ้น 13% STR +2 AGI +2 VIT +2 DROP +6% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +27 HIT +13 ATK +18
  Refine +10 โจมตีกึ่งมนุษย์ +13% ติดสถานะ cruse +10% ASPD +4% ตีบอสแรงขึ้น 15% STR +2 AGI +2 VIT +2 DROP +7% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +30 HIT +15 ATK +20

   

   

  One-handed Spear

  Refine +1 โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 1% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% ติดสถานะ Chaos +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +3  
  Refine +2 โจมตีกึ่งมนุษย์ +2% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 2% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% ติดสถานะ Chaos +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +6  
  Refine +3 โจมตีกึ่งมนุษย์ +3% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 3% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% ติดสถานะ Chaos +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +9  
  Refine +4 โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 4% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +1% ติดสถานะ Chaos +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +12  
  Refine +5 โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% ติดสถานะ cruse +2% ASPD +1% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 5% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +2% ติดสถานะ Chaos +2% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +15  
  Refine +6 โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% ติดสถานะ cruse +3% ASPD +1% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 7% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +3% ติดสถานะ Chaos +3% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +18  
  Refine +7 โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% ติดสถานะ cruse +4% ASPD +2% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 9% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +4% ติดสถานะ Chaos +4% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +21  
  Refine +8 โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% ติดสถานะ cruse +5% ASPD +2% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 11% STR +1 AGI +1 VIT +1 DROP +5% ติดสถานะ Chaos +5% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +24 โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 1%
  Refine +9 โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% ติดสถานะ cruse +6% ASPD +3% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 13% STR +2 AGI +2 VIT +2 DROP +6% ติดสถานะ Chaos +6% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +27 โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 3%
  Refine +10 โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% ติดสถานะ cruse +7% ASPD +4% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 15% STR +2 AGI +2 VIT +2 DROP +7% ติดสถานะ Chaos +7% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +30 โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 5%

   

   

  Two-handed Spear

  Refine +1 โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 1% Flee +2 STR +1 AGI +1 VIT +1 HIT +1 DROP +1%   Spear Boomerang แรงขึ้น 3% ATK +2
  Refine +2 โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 1% Flee +4 STR +1 AGI +1 VIT +1 HIT +2 DROP +1%   Spear Boomerang แรงขึ้น 6% ATK +4
  Refine +3 โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 1% Flee +6 STR +1 AGI +1 VIT +1 HIT +3 DROP +1%   Spear Boomerang แรงขึ้น 9% ATK +6
  Refine +4 โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 2% Flee +8 STR +1 AGI +1 VIT +1 HIT +4 DROP +1%   Spear Boomerang แรงขึ้น 12% ATK +8
  Refine +5 โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 3% Flee +10 STR +1 AGI +1 VIT +1 HIT +5 DROP +2%   Spear Boomerang แรงขึ้น 15% ATK +10
  Refine +6 โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 4% Flee +12 STR +1 AGI +1 VIT +1 HIT +7 DROP +3%   Spear Boomerang แรงขึ้น 18% ATK +12
  Refine +7 โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 5% Flee +14 STR +1 AGI +1 VIT +1 HIT +9 DROP +4%   Spear Boomerang แรงขึ้น 21% ATK +14
  Refine +8 โจมตีกึ่งมนุษย์ +11% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 6% Flee +16 STR +1 AGI +1 VIT +1 HIT +11 DROP +5%   Spear Boomerang แรงขึ้น 24% ATK +16
  Refine +9 โจมตีกึ่งมนุษย์ +12% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 7% Flee +18 STR +2 AGI +2 VIT +2 HIT +13 DROP +6% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ได้รับ SP +1 Spear Boomerang แรงขึ้น 27% ATK +18
  Refine +10 โจมตีกึ่งมนุษย์ +13% โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น 8% Flee +20 STR +2 AGI +2 VIT +2 HIT +15 DROP +7% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ได้รับ SP +2 Spear Boomerang แรงขึ้น 30% ATK +20

   

   

  Mace

  Refine +1 โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% ตีบอสแรงขึ้น 1% MAXSP +4 MAXHP +40 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% DROP +1% ASPD +1% ATK +2
  Refine +2 โจมตีกึ่งมนุษย์ +2% ตีบอสแรงขึ้น 2% MAXSP +8 MAXHP +80 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% DROP +1% ASPD +1% ATK +4
  Refine +3 โจมตีกึ่งมนุษย์ +3% ตีบอสแรงขึ้น 3% MAXSP +12 MAXHP +120 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% DROP +1% ASPD +1% ATK +6
  Refine +4 โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% ตีบอสแรงขึ้น 4% MAXSP +16 MAXHP +160 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% DROP +1% ASPD +1% ATK +8
  Refine +5 โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% ตีบอสแรงขึ้น 5% MAXSP +20 MAXHP +200 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% DROP +2% ASPD +1% ATK +10
  Refine +6 โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% ตีบอสแรงขึ้น 6% MAXSP +24 MAXHP +240 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% DROP +3% ASPD +1% ATK +12
  Refine +7 โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% ตีบอสแรงขึ้น 7% MAXSP +28 MAXHP +280 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 2% DROP +4% ASPD +2% ATK +14
  Refine +8 โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% ตีบอสแรงขึ้น 8% MAXSP +32 MAXHP +320 STR +1 AGI +2 VIT +2 ลดร่าย 2% DROP +5% ASPD +2% ATK +16
  Refine +9 โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% ตีบอสแรงขึ้น 9% MAXSP +36 MAXHP +360 STR +2 AGI +2 VIT +2 ลดร่าย 3% DROP +6% ASPD +3% ATK +18
  Refine +10 โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% ตีบอสแรงขึ้น 10% MAXSP +40 MAXHP +400 STR +2 AGI +3 VIT +3 ลดร่าย 4% DROP +7% ASPD +4% ATK +20

   

   

  One-handed Staff

  Refine +1 MATK +1% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +50 Thunder Storm แรงขึ้น 4% ป้องกันกึ่ง +1% Heal & Santury แรงขึ้น +1% Jupitel Thunder แรงขึ้น 1% SP Recovery 1%
  Refine +2 MATK +1% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +100 Thunder Storm แรงขึ้น 5% ป้องกันกึ่ง +1% Heal & Santury แรงขึ้น +2% Jupitel Thunder แรงขึ้น 2% SP Recovery 2%
  Refine +3 MATK +1% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +150 Thunder Storm แรงขึ้น 6% ป้องกันกึ่ง +1% Heal & Santury แรงขึ้น +3% Jupitel Thunder แรงขึ้น 3% SP Recovery 3%
  Refine +4 MATK +1% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +200 Thunder Storm แรงขึ้น 7% ป้องกันกึ่ง +1% Heal & Santury แรงขึ้น +4% Jupitel Thunder แรงขึ้น 4% SP Recovery 4%
  Refine +5 MATK +2% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +250 Thunder Storm แรงขึ้น 8% ป้องกันกึ่ง +2% Heal & Santury แรงขึ้น +5% Jupitel Thunder แรงขึ้น 5% SP Recovery 5%
  Refine +6 MATK +2% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +300 Thunder Storm แรงขึ้น 9% ป้องกันกึ่ง +2% Heal & Santury แรงขึ้น +7% Jupitel Thunder แรงขึ้น 6% SP Recovery 6%
  Refine +7 MATK +3% ลดร่าย 2% INT +1 DEX +1 VIT +2 MAXHP +350 Thunder Storm แรงขึ้น 10% ป้องกันกึ่ง +2% Heal & Santury แรงขึ้น +9% Jupitel Thunder แรงขึ้น 7% SP Recovery 7%
  Refine +8 MATK +3% ลดร่าย 2% INT +2 DEX +1 VIT +2 MAXHP +400 Thunder Storm แรงขึ้น 11% ป้องกันกึ่ง +2% Heal & Santury แรงขึ้น +11% Jupitel Thunder แรงขึ้น 8% SP Recovery 8%
  Refine +9 MATK +4% ลดร่าย 3% INT +2 DEX +2 VIT +3 MAXHP +450 Thunder Storm แรงขึ้น 12% ป้องกันกึ่ง +3% Heal & Santury แรงขึ้น +13% Jupitel Thunder แรงขึ้น 9% SP Recovery 9%
  Refine +10 MATK +5% ลดร่าย 4% INT +3 DEX +2 VIT +4 MAXHP +500 Thunder Storm แรงขึ้น 13% ป้องกันกึ่ง +4% Heal & Santury แรงขึ้น +15% Jupitel Thunder แรงขึ้น 10% SP Recovery 10%

   

   

  Two-handed Staff

  Refine +1 MATK +1% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +50 Thunder Storm แรงขึ้น 2% Jupitel Thunder แรงขึ้น 1% ป้องกันกึ่ง +1%
  Refine +2 MATK +1% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +100 Thunder Storm แรงขึ้น 3% Jupitel Thunder แรงขึ้น 2% ป้องกันกึ่ง +1%
  Refine +3 MATK +1% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +150 Thunder Storm แรงขึ้น 4% Jupitel Thunder แรงขึ้น 3% ป้องกันกึ่ง +1%
  Refine +4 MATK +1% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +200 Thunder Storm แรงขึ้น 5% Jupitel Thunder แรงขึ้น 4% ป้องกันกึ่ง +1%
  Refine +5 MATK +2% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +250 Thunder Storm แรงขึ้น 6% Jupitel Thunder แรงขึ้น 5% ป้องกันกึ่ง +2%
  Refine +6 MATK +2% ลดร่าย 1% INT +1 DEX +1 VIT +1 MAXHP +300 Thunder Storm แรงขึ้น 7% Jupitel Thunder แรงขึ้น 7% ป้องกันกึ่ง +3%
  Refine +7 MATK +3% ลดร่าย 2% INT +1 DEX +1 VIT +2 MAXHP +350 Thunder Storm แรงขึ้น 8% Jupitel Thunder แรงขึ้น 9% ป้องกันกึ่ง +4%
  Refine +8 MATK +3% ลดร่าย 2% INT +1 DEX +1 VIT +2 MAXHP +400 Thunder Storm แรงขึ้น 9% Jupitel Thunder แรงขึ้น 11% ป้องกันกึ่ง +5%
  Refine +9 MATK +4% ลดร่าย 3% INT +2 DEX +2 VIT +3 MAXHP +450 Thunder Storm แรงขึ้น 11% Jupitel Thunder แรงขึ้น 13% ป้องกันกึ่ง +6%
  Refine +10 MATK +5% ลดร่าย 4% INT +2 DEX +2 VIT +4 MAXHP +500 Thunder Storm แรงขึ้น 13% Jupitel Thunder แรงขึ้น 15% ป้องกันกึ่ง +7%

   

   

  Bow

  Refine +1 SP Recovery 1% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 1% AGI +1 INT +1 VIT +1 LUK +2 ASPD +1% ติดสถานะ Chaos +1% ติดสถานะ cruse +1% DROP +1% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 1%
  Refine +2 SP Recovery 2% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 2% AGI +1 INT +1 VIT +1 LUK +4 ASPD +1% ติดสถานะ Chaos +1% ติดสถานะ cruse +1% DROP +1% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 2%
  Refine +3 SP Recovery 3% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 3% AGI +1 INT +1 VIT +1 LUK +6 ASPD +1% ติดสถานะ Chaos +1% ติดสถานะ cruse +1% DROP +1% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 3%
  Refine +4 SP Recovery 4% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 4% AGI +1 INT +1 VIT +1 LUK +8 ASPD +1% ติดสถานะ Chaos +1% ติดสถานะ cruse +1% DROP +1% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 4%
  Refine +5 SP Recovery 5% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 5% AGI +1 INT +1 VIT +1 LUK +10 ASPD +1% ติดสถานะ Chaos +2% ติดสถานะ cruse +2% DROP +2% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 5%
  Refine +6 SP Recovery 6% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 6% AGI +1 INT +1 VIT +1 LUK +12 ASPD +1% ติดสถานะ Chaos +3% ติดสถานะ cruse +3% DROP +3% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 6%
  Refine +7 SP Recovery 7% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 7% AGI +1 INT +1 VIT +1 LUK +14 ASPD +2% ติดสถานะ Chaos +4% ติดสถานะ cruse +4% DROP +4% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 7%
  Refine +8 SP Recovery 8% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 8% AGI +1 INT +1 VIT +2 LUK +16 ASPD +2% ติดสถานะ Chaos +5% ติดสถานะ cruse +5% DROP +5% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 8%
  Refine +9 SP Recovery 9% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 9% AGI +2 INT +2 VIT +2 LUK +18 ASPD +3% ติดสถานะ Chaos +6% ติดสถานะ cruse +6% DROP +6% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 9%
  Refine +10 SP Recovery 10% โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 10% AGI +2 INT +2 VIT +3 LUK +20 ASPD +4% ติดสถานะ Chaos +7% ติดสถานะ cruse +7% DROP +7% โจมตีประเภทบอสแรงขึ้น 10%

   

   

  Knuckle

  Refine +1 โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% ตีบอสแรงขึ้น 3% MAXSP +4 MAXHP +40 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% ASPD +1%   DROP +1%
  Refine +2 โจมตีกึ่งมนุษย์ +2% ตีบอสแรงขึ้น 4% MAXSP +8 MAXHP +80 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% ASPD +1%   DROP +1%
  Refine +3 โจมตีกึ่งมนุษย์ +3% ตีบอสแรงขึ้น 5% MAXSP +12 MAXHP +120 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% ASPD +1%   DROP +1%
  Refine +4 โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% ตีบอสแรงขึ้น 6% MAXSP +16 MAXHP +160 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% ASPD +1%   DROP +1%
  Refine +5 โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% ตีบอสแรงขึ้น 7% MAXSP +20 MAXHP +200 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% ASPD +1%   DROP +2%
  Refine +6 โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% ตีบอสแรงขึ้น 8% MAXSP +24 MAXHP +240 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 1% ASPD +1%   DROP +3%
  Refine +7 โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% ตีบอสแรงขึ้น 9% MAXSP +28 MAXHP +280 STR +1 AGI +1 VIT +1 ลดร่าย 2% ASPD +2%   DROP +4%
  Refine +8 โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% ตีบอสแรงขึ้น 11% MAXSP +32 MAXHP +320 STR +2 AGI +2 VIT +2 ลดร่าย 2% ASPD +2%   DROP +5%
  Refine +9 โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% ตีบอสแรงขึ้น 13% MAXSP +36 MAXHP +360 STR +2 AGI +2 VIT +2 ลดร่าย 3% ASPD +3%  DEX +1 DROP +6%
  Refine +10 โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% ตีบอสแรงขึ้น 15% MAXSP +40 MAXHP +400 STR +3 AGI +3 VIT +3 ลดร่าย 4% ASPD +4% DEX +1 DROP +7%

   

   

  Musical Instrument

  Refine +1 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +40 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 3% DEF +1 ASPD +1
  Refine +2 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +80 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 4% DEF +2 ASPD +1
  Refine +3 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +120 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 5% DEF +3 ASPD +1
  Refine +4 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +160 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 6% DEF +4 ASPD +1
  Refine +5 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +200 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 7% DEF +5 ASPD +1
  Refine +6 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +240 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 8% DEF +6 ASPD +1
  Refine +7 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +280 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 9% DEF +7 ASPD +1
  Refine +8 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +320 AGI +2 VIT +2 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 11% DEF +8 ASPD +1
  Refine +9 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +360 AGI +2 VIT +2 INT +2 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 13% DEF +9 ASPD +2
  Refine +10 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +400 AGI +3 VIT +3 INT +3 DEX +2 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 15% DEF +10 ASPD +3

   

   

  Whip

  Refine +1 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +40 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 3% DEF +1 MAXSP +8
  Refine +2 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +80 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 4% DEF +2 MAXSP +16
  Refine +3 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +120 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 5% DEF +3 MAXSP +24
  Refine +4 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +160 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 6% DEF +4 MAXSP +32
  Refine +5 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% MAXHP +200 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 7% DEF +5 MAXSP +40
  Refine +6 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +240 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 8% DEF +6 MAXSP +48
  Refine +7 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +280 AGI +1 VIT +1 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 9% DEF +7 MAXSP +56
  Refine +8 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +320 AGI +2 VIT +2 INT +1 DEX +1 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 11% DEF +8 MAXSP +64
  Refine +9 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% MAXHP +360 AGI +2 VIT +2 INT +2 DEX +2 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 13% DEF +9 MAXSP +72
  Refine +10 ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3% MAXHP +400 AGI +3 VIT +3 INT +3 DEX +3 โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 15% DEF +10 MAXSP +80

   

   

  Book

  Refine +1 MATK +1% ASPD +1% DROP +1% HIT +1 INT +1 DEX +1 ลดร่าย 1% LUK +1 Heal & Santury แรงขึ้น +3%
  Refine +2 MATK +2% ASPD +1% DROP +1% HIT +1 INT +1 DEX +1 ลดร่าย 1% LUK +2 Heal & Santury แรงขึ้น +4%
  Refine +3 MATK +3% ASPD +1% DROP +1% HIT +1 INT +1 DEX +1 ลดร่าย 1% LUK +3 Heal & Santury แรงขึ้น +5%
  Refine +4 MATK +4% ASPD +1% DROP +1% HIT +2 INT +1 DEX +1 ลดร่าย 1% LUK +4 Heal & Santury แรงขึ้น +6%
  Refine +5 MATK +5% ASPD +1% DROP +2% HIT +4 INT +1 DEX +1 ลดร่าย 1% LUK +5 Heal & Santury แรงขึ้น +7%
  Refine +6 MATK +6% ASPD +1% DROP +3% HIT +6 INT +1 DEX +1 ลดร่าย 1% LUK +6 Heal & Santury แรงขึ้น +8%
  Refine +7 MATK +7% ASPD +2% DROP +4% HIT +8 INT +1 DEX +1 ลดร่าย 1% LUK +7 Heal & Santury แรงขึ้น +9%
  Refine +8 MATK +8% ASPD +2% DROP +5% HIT +10 INT +1 DEX +1 ลดร่าย 1% LUK +8 Heal & Santury แรงขึ้น +11%
  Refine +9 MATK +9% ASPD +3% DROP +6% HIT +12 INT +2 DEX +2 ลดร่าย 2% LUK +9 Heal & Santury แรงขึ้น +13%
  Refine +10 MATK +10% ASPD +4% DROP +7% HIT +15 INT +3 DEX +3 ลดร่าย 3% LUK +10 Heal & Santury แรงขึ้น +15%

   

   

  Katar

  Refine +1 ATK +1% ASPD +1% DROP +1% STR +1 AGI +1 MAXHP +40 Critical +2 Cri Damage แรงขึ้น 1% ตีบอสแรงขึ้น 1%
  Refine +2 ATK +2% ASPD +1% DROP +1% STR +1 AGI +1 MAXHP +80 Critical +4 Cri Damage แรงขึ้น 2% ตีบอสแรงขึ้น 2%
  Refine +3 ATK +3% ASPD +1% DROP +1% STR +1 AGI +1 MAXHP +120 Critical +6 Cri Damage แรงขึ้น 3% ตีบอสแรงขึ้น 3%
  Refine +4 ATK +4% ASPD +1% DROP +1% STR +1 AGI +1 MAXHP +160 Critical +8 Cri Damage แรงขึ้น 4% ตีบอสแรงขึ้น 4%
  Refine +5 ATK +5% ASPD +1% DROP +2% STR +1 AGI +1 MAXHP +200 Critical +10 Cri Damage แรงขึ้น 5% ตีบอสแรงขึ้น 5%
  Refine +6 ATK +6% ASPD +1% DROP +3% STR +1 AGI +1 MAXHP +240 Critical +12 Cri Damage แรงขึ้น 7% ตีบอสแรงขึ้น 6%
  Refine +7 ATK +7% ASPD +2% DROP +4% STR +1 AGI +1 MAXHP +280 Critical +14 Cri Damage แรงขึ้น 8% ตีบอสแรงขึ้น 7%
  Refine +8 ATK +8% ASPD +2% DROP +5% STR +1 AGI +1 MAXHP +320 Critical +16 Cri Damage แรงขึ้น 10% ตีบอสแรงขึ้น 8%
  Refine +9 ATK +9% ASPD +3% DROP +6% STR +2 AGI +2 MAXHP +360 Critical +18 Cri Damage แรงขึ้น 13% ตีบอสแรงขึ้น 9%
  Refine +10 ATK +10% ASPD +4% DROP +7% STR +2 AGI +2 MAXHP +400 Critical +20 Cri Damage แรงขึ้น 15% ตีบอสแรงขึ้น 10%

   

   

  One-handed Axe

  Refine +1 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +1% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ATK +1 DROP +1% STR +1 AGI +1 DEF +1 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 3% MAXHP +40
  Refine +2 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +2% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ATK +2 DROP +1% STR +1 AGI +1 DEF +2 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 6% MAXHP +80
  Refine +3 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +3% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ATK +3 DROP +1% STR +1 AGI +1 DEF +3 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 9% MAXHP +120
  Refine +4 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +4% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ATK +4 DROP +1% STR +1 AGI +1 DEF +4 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 12% MAXHP +160
  Refine +5 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +5% ติดสถานะ cruse +2% ASPD +1% ATK +5 DROP +2% STR +1 AGI +1 DEF +5 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 15% MAXHP +200
  Refine +6 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +6% ติดสถานะ cruse +3% ASPD +1% ATK +6 DROP +3% STR +1 AGI +1 DEF +6 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 18% MAXHP +240
  Refine +7 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +7% ติดสถานะ cruse +4% ASPD +2% ATK +7 DROP +4% STR +1 AGI +1 DEF +7 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 21% MAXHP +280
  Refine +8 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +8% ติดสถานะ cruse +5% ASPD +2% ATK +8 DROP +5% STR +1 AGI +1 DEF +8 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 24% MAXHP +320
  Refine +9 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +9% ติดสถานะ cruse +6% ASPD +3% ATK +9 DROP +6% STR +2 AGI +2 DEF +9 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 27% MAXHP +360
  Refine +10 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น+10% ติดสถานะ cruse +7% ASPD +4% ATK +10 DROP +7% STR +2 AGI +2 DEF +10 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 30% MAXHP +400

   

   

  Two-handed Axe

  Refine +1 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +1% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ATK +2 DROP +1% STR +1 AGI +1 DEF +1 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 3% MAXHP +40
  Refine +2 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +2% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ATK +3 DROP +1% STR +1 AGI +1 DEF +2 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 6% MAXHP +80
  Refine +3 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +3% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ATK +4 DROP +1% STR +1 AGI +1 DEF +3 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 9% MAXHP +120
  Refine +4 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +4% ติดสถานะ cruse +1% ASPD +1% ATK +5 DROP +1% STR +1 AGI +1 DEF +4 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 12% MAXHP +160
  Refine +5 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +5% ติดสถานะ cruse +2% ASPD +2% ATK +6 DROP +2% STR +1 AGI +1 DEF +5 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 15% MAXHP +200
  Refine +6 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +6% ติดสถานะ cruse +3% ASPD +2% ATK +7 DROP +3% STR +1 AGI +1 DEF +6 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 18% MAXHP +240
  Refine +7 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +7% ติดสถานะ cruse +4% ASPD +3% ATK +9 DROP +4% STR +1 AGI +1 DEF +7 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 21% MAXHP +280
  Refine +8 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +8% ติดสถานะ cruse +5% ASPD +3% ATK +11 DROP +5% STR +1 AGI +1 DEF +8 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 24% MAXHP +320
  Refine +9 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น +9% ติดสถานะ cruse +6% ASPD +4% ATK +13 DROP +6% STR +2 AGI +2 DEF +9 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 27% MAXHP +360
  Refine +10 โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น+10% ติดสถานะ cruse +7% ASPD +5% ATK +15 DROP +7% STR +2 AGI +2 DEF +10 Acid Terror ร่ายไวขึ้น 30% MAXHP +400

   

   

  Equipment ตีบวกรับสถานะจะได้มีตามตารางรายการดังนี้ 

  Undershirt [1] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 FLEE +3 Cri Damage แรงขึ้น 1% กัน STUN +1% ATK +2 ASPD +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 FLEE +4 Cri Damage แรงขึ้น 2% กัน STUN +2% ATK +3 ASPD +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 FLEE +5 Cri Damage แรงขึ้น 3% กัน STUN +3% ATK +4 ASPD +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 FLEE +6 Cri Damage แรงขึ้น 4% กัน STUN +4% ATK +5 ASPD +1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 FLEE +7 Cri Damage แรงขึ้น 5% กัน STUN +5% ATK +6 ASPD +1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 FLEE +8 Cri Damage แรงขึ้น 7% กัน STUN +6% ATK +7 ASPD +1%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 FLEE +9 Cri Damage แรงขึ้น 8% กัน STUN +7% ATK +9 ASPD +2%
  Refine +8     MAXHP +210 FLEE +11 Cri Damage แรงขึ้น 10% กัน STUN +8% ATK +11 ASPD +2%
  Refine +9     MAXHP +230 FLEE +13 Cri Damage แรงขึ้น 12% กัน STUN +9% ATK +13 ASPD +3%
  Refine +10     MAXHP +250 FLEE +15 Cri Damage แรงขึ้น 15% กัน STUN +10% ATK +15 ASPD +4%

   

   

  Chain Mail [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +40 MDEF +1 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 3% HP Recovery + 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +80 MDEF +2 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% HP Recovery + 4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +3 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 9% HP Recovery + 6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +160 MDEF +4 ATK +2% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 12% HP Recovery + 8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +200 MDEF +5 ATK +2% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 15% HP Recovery + 10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +240 MDEF +6 ATK +2% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 18% HP Recovery + 12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +280 MDEF +7 ATK +3% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 21% HP Recovery + 14%
  Refine +8     MAXHP +320 MDEF +8 ATK +4% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 24% HP Recovery + 16%
  Refine +9     MAXHP +360 MDEF +9 ATK +5% MATK +3% ป้องกันสถานะ Curse 27% HP Recovery + 18%
  Refine +10     MAXHP+400 MDEF +10 ATK +6% MATK +4% ป้องกันสถานะ Curse 30% HP Recovery + 20%

   

   

  Formal Suit [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 HP Recovery +2% SP Recovery +1% FLEE +1 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 HP Recovery +4% SP Recovery +2% FLEE +2 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 HP Recovery +6% SP Recovery +3% FLEE +3 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 HP Recovery +8% SP Recovery +4% FLEE +4 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 2%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 HP Recovery +10% SP Recovery +5% FLEE +5 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MDEF +6 HP Recovery +12% SP Recovery +6% FLEE +6 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MDEF +7 HP Recovery +14% SP Recovery +7% FLEE +7 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 3%
  Refine +8     MAXHP +210 MDEF +8 HP Recovery +16% SP Recovery +8% FLEE +8 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 3%
  Refine +9     MAXHP +230 MDEF +9 HP Recovery +18% SP Recovery +9% FLEE +9 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 4%
  Refine +10     MAXHP +250 MDEF +10 HP Recovery +20% SP Recovery +10% FLEE +10 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 5%

   

   

  Full Plat [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +50 MDEF +1 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 3% ASPD +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +100 MDEF +2 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% ASPD +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +150 MDEF +3 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 9% ASPD +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +200 MDEF +4 ATK +2% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 12% ASPD +1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +250 MDEF +5 ATK +3% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 15% ASPD +1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +300 MDEF +6 ATK +4% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 18% ASPD +1%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +350 MDEF +7 ATK +4% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 21% ASPD +2%
  Refine +8     MAXHP +400 MDEF +8 ATK +5% MATK +3% ป้องกันสถานะ Curse 24% ASPD +2%
  Refine +9     MAXHP +450 MDEF +9 ATK +6% MATK +4% ป้องกันสถานะ Curse 27% ASPD +3%
  Refine +10     MAXHP +500 MDEF +10 ATK +7% MATK +5% ป้องกันสถานะ Curse 30% ASPD +4%

   

   

  Lord's Clothes [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 ATK +1% DEF +1 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +3  
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 ATK +1% DEF +2 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +6  
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 ATK +1% DEF +3 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +9  
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 ATK +2% DEF +4 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +12  
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 ATK +2% DEF +5 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +15  
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MDEF +6 ATK +2% DEF +6 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +18  
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MDEF +7 ATK +3% DEF +7 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +21  
  Refine +8     MAXHP +240 MDEF +8 ATK +4% DEF +8 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +24 STR + 1
  Refine +9     MAXHP +270 MDEF +9 ATK +5% DEF +9 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +27 STR + 1
  Refine +10     MAXHP +300 MDEF +10 ATK +6% DEF +10 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +30 STR + 2

   

   

  Ninja Suit [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 ATK +1% Cri Damage แรงขึ้น 1% FLEE +1 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +5
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 ATK +1% Cri Damage แรงขึ้น 2% FLEE +2 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +10
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 ATK +1% Cri Damage แรงขึ้น 3% FLEE +3 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +15
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 ATK +2% Cri Damage แรงขึ้น 4% FLEE +4 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +20
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 ATK +2% Cri Damage แรงขึ้น 5% FLEE +5 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +25
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MDEF +6 ATK +2% Cri Damage แรงขึ้น 7% FLEE +6 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +30
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MDEF +7 ATK +3% Cri Damage แรงขึ้น 9% FLEE +7 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +35
  Refine +8     MAXHP +210 MDEF +8 ATK +4% Cri Damage แรงขึ้น 11% FLEE +8 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +40
  Refine +9     MAXHP +230 MDEF +9 ATK +5% Cri Damage แรงขึ้น 13% FLEE +9 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +45
  Refine +10     MAXHP +250 MDEF +10 ATK +6% Cri Damage แรงขึ้น 15% FLEE +10 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +50

   

   

  Pantie [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 DEF +1 HP Recovery +2% SP Recovery +1% FLEE +1 ASPD +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 DEF +2 HP Recovery +4% SP Recovery +2% FLEE +2 ASPD +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 DEF +3 HP Recovery +6% SP Recovery +3% FLEE +3 ASPD +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 DEF +4 HP Recovery +8% SP Recovery +4% FLEE +4 ASPD +1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 DEF +5 HP Recovery +10% SP Recovery +5% FLEE +5 ASPD +1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 DEF +6 HP Recovery +12% SP Recovery +6% FLEE +6 ASPD +1%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 DEF +7 HP Recovery +14% SP Recovery +7% FLEE +7 ASPD +2%
  Refine +8     MAXHP +210 DEF +8 HP Recovery +16% SP Recovery +8% FLEE +8 ASPD +2%
  Refine +9     MAXHP +230 DEF +9 HP Recovery +18% SP Recovery +9% FLEE +9 ASPD +3%
  Refine +10     MAXHP +250 DEF +10 HP Recovery +20% SP Recovery +10% FLEE +10 ASPD +4%

   

   

  Saint's Robe [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 DEF +1 SP Recovery +2% ATK +1% Heal & Santury แรงขึ้น +3% HP Recovery + 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 DEF +2 SP Recovery +4% ATK +1% Heal & Santury แรงขึ้น +4% HP Recovery + 4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 DEF +3 SP Recovery +6% ATK +1% Heal & Santury แรงขึ้น +5% HP Recovery + 6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 DEF +4 SP Recovery +8% ATK +2% Heal & Santury แรงขึ้น +6% HP Recovery + 8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 DEF +5 SP Recovery +10% ATK +2% Heal & Santury แรงขึ้น +7% HP Recovery + 10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 DEF +6 SP Recovery +12% ATK +3% Heal & Santury แรงขึ้น +8% HP Recovery + 12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 DEF +7 SP Recovery +14% ATK +3% Heal & Santury แรงขึ้น +9% HP Recovery + 14%
  Refine +8     MAXHP +210 DEF +8 SP Recovery +16% ATK +4% Heal & Santury แรงขึ้น +11% HP Recovery + 16%
  Refine +9     MAXHP +230 DEF +9 SP Recovery +18% ATK +5% Heal & Santury แรงขึ้น +13% HP Recovery + 18%
  Refine +10     MAXHP +250 DEF +10 SP Recovery +20% ATK +6% Heal & Santury แรงขึ้น +15% HP Recovery + 20%

   

   

  Silk Robe [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 DEF +1 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 3% ลดร่าย 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 DEF +2 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% ลดร่าย 1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 DEF +3 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 9% ลดร่าย 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 DEF +4 ATK +1% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 12% ลดร่าย 1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 DEF +5 ATK +2% MATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 15% ลดร่าย 1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 DEF +6 ATK +2% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 18% ลดร่าย 1%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 DEF +7 ATK +2% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 21% ลดร่าย 1%
  Refine +8     MAXHP +210 DEF +8 ATK +3% MATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 24% ลดร่าย 1%
  Refine +9     MAXHP +230 DEF +9 ATK +4% MATK +3% ป้องกันสถานะ Curse 27% ลดร่าย 2%
  Refine +10     MAXHP +250 DEF +10 ATK +5% MATK +4% ป้องกันสถานะ Curse 30% ลดร่าย 3%

   

   

  Thief Clothes [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 ATK +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +5 Cri Damage แรงขึ้น 1% ASPD + 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 ATK +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +10 Cri Damage แรงขึ้น 2% ASPD + 1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 ATK +1% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +15 Cri Damage แรงขึ้น 3% ASPD + 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 ATK +2% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +20 Cri Damage แรงขึ้น 4% ASPD + 1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 ATK +2% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +25 Cri Damage แรงขึ้น 5% ASPD + 2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MDEF +6 ATK +2% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +30 Cri Damage แรงขึ้น 7% ASPD + 2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MDEF +7 ATK +3% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +35 Cri Damage แรงขึ้น 9% ASPD + 2%
  Refine +8     MAXHP +240 MDEF +8 ATK +4% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +40 Cri Damage แรงขึ้น 11% ASPD + 3%
  Refine +9     MAXHP +270 MDEF +9 ATK +5% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +45 Cri Damage แรงขึ้น 13% ASPD + 4%
  Refine +10     MAXHP +300 MDEF +10 ATK +6% เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ HP +50 Cri Damage แรงขึ้น 15% ASPD + 5%

   

   

  Tights [1] [Body]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 ATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 2% AGI +1 FLEE + 3
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 ATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 4% AGI +1 FLEE + 6
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 ATK +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% AGI +1 FLEE + 9
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 ATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 8% AGI +1 FLEE + 12
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 ATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 10% AGI +1 FLEE + 15
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MDEF +6 ATK +2% ป้องกันสถานะ Curse 12% AGI +1 FLEE + 18
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MDEF +7 ATK +3% ป้องกันสถานะ Curse 14% AGI +1 FLEE + 21
  Refine +8     MAXHP +240 MDEF +8 ATK +4% ป้องกันสถานะ Curse 16% AGI +2 FLEE + 24
  Refine +9     MAXHP +270 MDEF +9 ATK +5% ป้องกันสถานะ Curse 18% AGI +2 FLEE + 27
  Refine +10     MAXHP +300 MDEF +10 ATK +6% ป้องกันสถานะ Curse 20% AGI +3 FLEE + 30

   

   

  Guard [1] [Shield]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 ป้องกันบอส +1% กัน Neutral +1% HP Recovery +2% กัน STUN +1% MDEF+1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 ป้องกันบอส +2% กัน Neutral +1% HP Recovery +4% กัน STUN +2% MDEF+1
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 ป้องกันบอส +3% กัน Neutral +2% HP Recovery +6% กัน STUN +3% MDEF+2
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 ป้องกันบอส +4% กัน Neutral +2% HP Recovery +8% กัน STUN +4% MDEF+2
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 ป้องกันบอส +5% กัน Neutral +3% HP Recovery +10% กัน STUN +5% MDEF+3
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 ป้องกันบอส +6% กัน Neutral +4% HP Recovery +12% กัน STUN +6% MDEF+4
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 ป้องกันบอส +7% กัน Neutral +5% HP Recovery +14% กัน STUN +7% MDEF+5
  Refine +8     MAXHP +210 ป้องกันบอส +8% กัน Neutral +6% HP Recovery +16% กัน STUN +8% MDEF+6
  Refine +9     MAXHP +230 ป้องกันบอส +9% กัน Neutral +7% HP Recovery +18% กัน STUN +9% MDEF+7
  Refine +10     MAXHP +250 ป้องกันบอส +10% กัน Neutral +8% HP Recovery +20% กัน STUN +10% MDEF+8

   

   

  Buckler [1] [Shield]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 HIT +1 ป้องกันบอส +1% ATK +2 กัน STUN +1% MDEF+1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 HIT +1 ป้องกันบอส +2% ATK +3 กัน STUN +2% MDEF+1
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 HIT +1 ป้องกันบอส +3% ATK +4 กัน STUN +3% MDEF+2
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 HIT +2 ป้องกันบอส +4% ATK +5 กัน STUN +4% MDEF+2
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 HIT +4 ป้องกันบอส +5% ATK +6 กัน STUN +5% MDEF+3
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 HIT +6 ป้องกันบอส +6% ATK +7 กัน STUN +6% MDEF+4
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 HIT +8 ป้องกันบอส +7% ATK +8 กัน STUN +7% MDEF+5
  Refine +8     MAXHP +210 HIT +10 ป้องกันบอส +8% ATK +10 กัน STUN +8% MDEF+6
  Refine +9     MAXHP +230 HIT +12 ป้องกันบอส +9% ATK +12 กัน STUN +9% MDEF+7
  Refine +10     MAXHP +250 HIT +15 ป้องกันบอส +10% ATK +15 กัน STUN +10% MDEF+8

   

   

  Shield [1] [Shield]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 HIT +1 กัน Neutral +1% ATK +2 ลดร่าย 1% MDEF+1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 HIT +1 กัน Neutral +1% ATK +4 ลดร่าย 1% MDEF+1
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 HIT +1 กัน Neutral +2% ATK +6 ลดร่าย 1% MDEF+2
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 HIT +2 กัน Neutral +2% ATK +8 ลดร่าย 1% MDEF+2
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 HIT +4 กัน Neutral +3% ATK +10 ลดร่าย 1% MDEF+3
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 HIT +6 กัน Neutral +4% ATK +12 ลดร่าย 1% MDEF+4
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 HIT +8 กัน Neutral +5% ATK +14 ลดร่าย 2% MDEF+5
  Refine +8     MAXHP +240 HIT +10 กัน Neutral +6% ATK +16 ลดร่าย 2% MDEF+6
  Refine +9     MAXHP +270 HIT +12 กัน Neutral +7% ATK +18 ลดร่าย 3% MDEF+7
  Refine +10     MAXHP +300 HIT +15 กัน Neutral +8% ATK +20 ลดร่าย 4% MDEF+8

   

   

  Mirror Shield [1]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 กัน Neutral +1% ATK +2 ลดร่าย 1% HP Recovery +2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 กัน Neutral +1% ATK +4 ลดร่าย 1% HP Recovery +4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 กัน Neutral +2% ATK +6 ลดร่าย 1% HP Recovery +6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 กัน Neutral +2% ATK +8 ลดร่าย 1% HP Recovery +8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 กัน Neutral +3% ATK +10 ลดร่าย 1% HP Recovery +10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +180 MDEF +6 กัน Neutral +4% ATK +12 ลดร่าย 1% HP Recovery +12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +210 MDEF +7 กัน Neutral +5% ATK +14 ลดร่าย 2% HP Recovery +14%
  Refine +8     MAXHP +240 MDEF +8 กัน Neutral +6% ATK +16 ลดร่าย 2% HP Recovery +16%
  Refine +9     MAXHP +270 MDEF +9 กัน Neutral +7% ATK +18 ลดร่าย 3% HP Recovery +18%
  Refine +10     MAXHP +300 MDEF +10 กัน Neutral +8% ATK +20 ลดร่าย 4% HP Recovery +20%

   

   

  Memory Book [1]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 1% กัน Neutral +1% ลดร่าย 1% กัน STUN +1% MDEF+1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 2% กัน Neutral +1% ลดร่าย 1% กัน STUN +2% MDEF+1
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 3% กัน Neutral +2% ลดร่าย 1% กัน STUN +3% MDEF+2
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 4% กัน Neutral +2% ลดร่าย 1% กัน STUN +4% MDEF+2
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 5% กัน Neutral +3% ลดร่าย 1% กัน STUN +5% MDEF+3
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 6% กัน Neutral +4% ลดร่าย 1% กัน STUN +6% MDEF+4
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 7% กัน Neutral +5% ลดร่าย 2% กัน STUN +7% MDEF+5
  Refine +8     MAXHP +210 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 8% กัน Neutral +6% ลดร่าย 2% กัน STUN +8% MDEF+6
  Refine +9     MAXHP +230 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 9% กัน Neutral +7% ลดร่าย 3% กัน STUN +9% MDEF+7
  Refine +10     MAXHP +250 ป้องกันธาตุ น้ำ ,ไฟ 10% กัน Neutral +8% ลดร่าย 4% กัน STUN +10% MDEF+8

    

   

  Muffler [1] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 ลดร่าย 1% FLEE +3 MAXSP +1% โจมตีกึ่ง +1% SP Recovery + 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 ลดร่าย 1% FLEE +4 MAXSP +2% โจมตีกึ่ง +1% SP Recovery + 2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 ลดร่าย 1% FLEE +5 MAXSP +3% โจมตีกึ่ง +2% SP Recovery + 3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 ลดร่าย 1% FLEE +6 MAXSP +4% โจมตีกึ่ง +2% SP Recovery + 4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 ลดร่าย 1% FLEE +7 MAXSP +5% โจมตีกึ่ง +3% SP Recovery + 5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 ลดร่าย 1% FLEE +8 MAXSP +6% โจมตีกึ่ง +4% SP Recovery + 6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 ลดร่าย 2% FLEE +9 MAXSP +7% โจมตีกึ่ง +5% SP Recovery + 7%
  Refine +8     MAXHP +210 ลดร่าย 2% FLEE +11 MAXSP +8% โจมตีกึ่ง +6% SP Recovery + 8%
  Refine +9     MAXHP +230 ลดร่าย 3% FLEE +13 MAXSP +9% โจมตีกึ่ง +7% SP Recovery + 9%
  Refine +10     MAXHP +250 ลดร่าย 4% FLEE +15 MAXSP +10% โจมตีกึ่ง +8% SP Recovery + 10%

   

   

  Manteau [1] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MAXHP +1% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% MATK +1% โจมตีกึ่ง +1% HP Recovery + 2%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MAXHP +1% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% MATK +1% โจมตีกึ่ง +1% HP Recovery + 4%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MAXHP +2% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% MATK +1% โจมตีกึ่ง +2% HP Recovery + 6%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MAXHP +2% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% MATK +1% โจมตีกึ่ง +2% HP Recovery + 8%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MAXHP +3% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% MATK +1% โจมตีกึ่ง +3% HP Recovery + 10%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MAXHP +3% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 1% MATK +2% โจมตีกึ่ง +4% HP Recovery + 12%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MAXHP +4% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% MATK +2% โจมตีกึ่ง +5% HP Recovery + 14%
  Refine +8     MAXHP +210 MAXHP +4% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 2% MATK +2% โจมตีกึ่ง +6% HP Recovery + 16%
  Refine +9     MAXHP +230 MAXHP +5% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 3% MATK +3% โจมตีกึ่ง +7% HP Recovery + 18%
  Refine +10     MAXHP +250 MAXHP +6% ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ 4% MATK +4% โจมตีกึ่ง +8% HP Recovery + 20%

   

   

  Heavenly Maiden Robe [1] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +1% โจมตีกึ่ง +1% ลดร่าย 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MAXHP +1% MATK +1% MAXSP +2% โจมตีกึ่ง +1% ลดร่าย 1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MAXHP +2% MATK +1% MAXSP +3% โจมตีกึ่ง +2% ลดร่าย 1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MAXHP +2% MATK +1% MAXSP +4% โจมตีกึ่ง +2% ลดร่าย 1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MAXHP +3% MATK +1% MAXSP +5% โจมตีกึ่ง +3% ลดร่าย 1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MAXHP +3% MATK +2% MAXSP +6% โจมตีกึ่ง +4% ลดร่าย 1%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MAXHP +4% MATK +2% MAXSP +7% โจมตีกึ่ง +5% ลดร่าย 2%
  Refine +8     MAXHP +210 MAXHP +4% MATK +2% MAXSP +8% โจมตีกึ่ง +6% ลดร่าย 3%
  Refine +9     MAXHP +230 MAXHP +5% MATK +3% MAXSP +9% โจมตีกึ่ง +7% ลดร่าย 4%
  Refine +10     MAXHP +250 MAXHP +6% MATK +4% MAXSP +10% โจมตีกึ่ง +8% ลดร่าย 5%

   

   

  Ragamuffin Manteau [0] [Garment]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MAXHP +1% FLEE +3 MAXSP +1% โจมตีกึ่ง +1% SP Recovery + 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MAXHP +1% FLEE +4 MAXSP +2% โจมตีกึ่ง +1% SP Recovery + 2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MAXHP +2% FLEE +5 MAXSP +3% โจมตีกึ่ง +2% SP Recovery + 3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MAXHP +2% FLEE +6 MAXSP +4% โจมตีกึ่ง +2% SP Recovery + 4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MAXHP +3% FLEE +7 MAXSP +5% โจมตีกึ่ง +3% SP Recovery + 5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MAXHP +3% FLEE +8 MAXSP +6% โจมตีกึ่ง +4% SP Recovery + 6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MAXHP +4% FLEE +9 MAXSP +7% โจมตีกึ่ง +5% SP Recovery + 7%
  Refine +8     MAXHP +210 MAXHP +4% FLEE +11 MAXSP +8% โจมตีกึ่ง +6% SP Recovery + 8%
  Refine +9     MAXHP +230 MAXHP +5% FLEE +13 MAXSP +9% โจมตีกึ่ง +7% SP Recovery + 9%
  Refine +10     MAXHP +250 MAXHP +6% FLEE +15 MAXSP +10% โจมตีกึ่ง +8% SP Recovery + 10%

   

   

  Shoes [1] [Footgear]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 FLEE +3 ป้องกันกึ่ง +1% MAXSP +6 ป้องกันสถานะ Curse 3% MDEF +1
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 FLEE +4 ป้องกันกึ่ง +1% MAXSP +12 ป้องกันสถานะ Curse 6% MDEF +1
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 FLEE +5 ป้องกันกึ่ง +1% MAXSP +18 ป้องกันสถานะ Curse 9% MDEF +2
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 FLEE +6 ป้องกันกึ่ง +1% MAXSP +24 ป้องกันสถานะ Curse 12% MDEF +2
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 FLEE +7 ป้องกันกึ่ง +2% MAXSP +30 ป้องกันสถานะ Curse 15% MDEF +3
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 FLEE +8 ป้องกันกึ่ง +2% MAXSP +36 ป้องกันสถานะ Curse 18% MDEF +4
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 FLEE +9 ป้องกันกึ่ง +3% MAXSP +42 ป้องกันสถานะ Curse 21% MDEF +5
  Refine +8     MAXHP +210 FLEE +11 ป้องกันกึ่ง +3% MAXSP +48 ป้องกันสถานะ Curse 24% MDEF +6
  Refine +9     MAXHP +230 FLEE +13 ป้องกันกึ่ง +4% MAXSP +54 ป้องกันสถานะ Curse 27% MDEF +7
  Refine +10     MAXHP +250 FLEE +15 ป้องกันกึ่ง +5% MAXSP +60 ป้องกันสถานะ Curse 30% MDEF +8

   

   

  Boots [1] [Footgear]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 FLEE +3 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 3% MATK +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 FLEE +4 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% MATK +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 FLEE +5 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 9% MATK +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 FLEE +6 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +3% ป้องกันสถานะ Curse 12% MATK +1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 FLEE +7 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +4% ป้องกันสถานะ Curse 15% MATK +1%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 FLEE +8 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +4% ป้องกันสถานะ Curse 18% MATK +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 FLEE +9 ป้องกันกึ่ง +3% MAXHP +5% ป้องกันสถานะ Curse 21% MATK +2%
  Refine +8     MAXHP +210 FLEE +11 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +5% ป้องกันสถานะ Curse 24% MATK +2%
  Refine +9     MAXHP +230 FLEE +13 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +6% ป้องกันสถานะ Curse 27% MATK +3%
  Refine +10     MAXHP +250 FLEE +15 ป้องกันกึ่ง +5% MAXHP +7% ป้องกันสถานะ Curse 30% MATK +4%

   

   

  Greaves [1] [Footgear]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 3% MATK +1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +2 ป้องกันกึ่ง +1% MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% MATK +1%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +3 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 9% MATK +1%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +4 ป้องกันกึ่ง +2% MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 12% MATK +1%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +5 ป้องกันกึ่ง +3% MAXHP +3% ป้องกันสถานะ Curse 15% MATK +2%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MDEF +6 ป้องกันกึ่ง +3% MAXHP +4% ป้องกันสถานะ Curse 18% MATK +2%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MDEF +7 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +5% ป้องกันสถานะ Curse 21% MATK +3%
  Refine +8     MAXHP +210 MDEF +8 ป้องกันกึ่ง +4% MAXHP +6% ป้องกันสถานะ Curse 24% MATK +3%
  Refine +9     MAXHP +230 MDEF +9 ป้องกันกึ่ง +5% MAXHP +7% ป้องกันสถานะ Curse 27% MATK +4%
  Refine +10     MAXHP +250 MDEF +10 ป้องกันกึ่ง +6% MAXHP +8% ป้องกันสถานะ Curse 30% MATK +5%

   

   

  Crystal Pumps [0]

  Refine +1 DROP +1% EXP +1% MAXHP +30 MDEF +1 FLEE +3 MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 3% SP Recovery + 1%
  Refine +2 DROP +1% EXP +1% MAXHP +60 MDEF +1 FLEE +4 MAXHP +1% ป้องกันสถานะ Curse 6% SP Recovery + 2%
  Refine +3 DROP +2% EXP +2% MAXHP +90 MDEF +1 FLEE +5 MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 9% SP Recovery + 3%
  Refine +4 DROP +2% EXP +2% MAXHP +120 MDEF +1 FLEE +6 MAXHP +2% ป้องกันสถานะ Curse 12% SP Recovery + 4%
  Refine +5 DROP +3% EXP +3% MAXHP +150 MDEF +2 FLEE +7 MAXHP +3% ป้องกันสถานะ Curse 15% SP Recovery + 5%
  Refine +6 DROP +4% EXP +4% MAXHP +170 MDEF +2 FLEE +8 MAXHP +4% ป้องกันสถานะ Curse 18% SP Recovery + 6%
  Refine +7 DROP +5% EXP +5% MAXHP +190 MDEF +2 FLEE +9 MAXHP +5% ป้องกันสถานะ Curse 21% SP Recovery + 7%
  Refine +8     MAXHP +210 MDEF +3 FLEE +11 MAXHP +6% ป้องกันสถานะ Curse 24% SP Recovery + 8%
  Refine +9     MAXHP +230 MDEF +4 FLEE +13 MAXHP +7% ป้องกันสถานะ Curse 27% SP Recovery + 9%
  Refine +10     MAXHP +250 MDEF +5 FLEE +15 MAXHP +8% ป้องกันสถานะ Curse 30% SP Recovery + 10%