สร้างเมื่อ :
Refine Bonus Set : ระบบเซทตีบวกโบนัส
Description รายละเอียดกิจกรรม

  Refine Bonus Set : ระบบเซทตีบวกเพิ่มโบนัสพิเศษ


   

   

  ระบบ Refine Bonus Set เพียงสวมใส่ของตี+ตามแต่ละขั้นกำหนดจะได้รับ เพิ่มความสามารถพิเศษให้กับตัวละครทันที

  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นสนุกกับการตีบวกเพื่อเพิ่มอัตราดรอปให้แก่ตัวละครของผู้เล่นและเพิ่มยอดรายได้ฟาร์มต่อกั้ม

  ให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้เล่นที่ทำของ กับ ผู้เล่นที่ไม่ทำของได้มากขึ้น!!

   

   

  - หากสวมใส่อุปกรณ์ ชุดเกราะ, ผ้าคลุม, รองเท้า +5 จะได้รับเพิ่มความสามารถ Exp & Drop 1%

   

  - หากสวมใส่อุปกรณ์ ชุดเกราะ, ผ้าคลุม, รองเท้า +6 จะได้รับเพิ่มความสามารถ Exp & Drop 2%

   

  - หากสวมใส่อุปกรณ์ ชุดเกราะ, ผ้าคลุม, รองเท้า +7 จะได้รับเพิ่มความสามารถ Exp & Drop 3%

   

  - หากสวมใส่อุปกรณ์ ชุดเกราะ, ผ้าคลุม, รองเท้า +8 จะได้รับเพิ่มความสามารถ Exp & Drop 5%

   

  - หากสวมใส่อุปกรณ์ ชุดเกราะ, ผ้าคลุม, รองเท้า +9 จะได้รับเพิ่มความสามารถ Exp & Drop 7%

   

  - หากสวมใส่อุปกรณ์ ชุดเกราะ, ผ้าคลุม, รองเท้า +10 จะได้รับเพิ่มความสามารถ Exp & Drop 10%