สร้างเมื่อ :
ะบบรักษาความปลอดภัย ID  เพื่อปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินของผู้เล่น !!
Description รายละเอียดกิจกรรม

  ระบบรักษาความปลอดภัย ID  เพื่อปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินของผู้เล่น !!


   

   

  โดยหลังจากที่ผู้เล่นเข้าเกมส์ครั้งแรก (ต้องพิมพ์ @safe เพื่อตั้งค่าให้เรียบร้อย) จะไม่สามารถ กระทำการใดๆได้ทั้งสิ้น หากเข้าเกมส์ครั้งแรก และยังไม่มีการยืนยันเครื่องเล่น การกระทำทุกอย่างเกี่ยวกับการเล่นจะถูกบล็อคไว้ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล NPC จะตั้งอยู่ที่พิกัด Morocc 154 119

  สิ่งที่จะถูกปิดไว้หากเข้าเกมส์ครั้งแรกมีดังนี้

  1. การพิมพ์พูดคุยกับคนอื่นจะไม่สามารถคุยได้

  2. การโยนไอเท็มจะถูกปิดไม่สามารถโยนของได้

  3. การเดลแลกเปลี่ยนจะถูกปิดไม่สามารถเดลของได้

  4. การตั้งห้อง Chat พูดคุยจะถูกปิดไม่สามารถใช้งานได้

  5. การตั้งร้านค้าจะถูกปิด จะไม่สามารถตั้งร้านขายของได้

  6. ระบบซื้อของ Buying Store ร้านรับซื้อของจะถูกปิด ไม่สามารถใช้งานได้

  7. ระบบการใช้งาน Skill จะถูกปิดไม่สามารถใช้สกิวใดๆได้

  8. ระบบการใช้ไอเท็มทุกอย่างจะถูกปิดไม่สามารถใช้ไอเท็มเพิ่มเลือดใดๆได้

  9. ระบบคลังเก็บของจะถูกปิดไม่สามารถเปิดคาฟาได้

  10. ระบบซื้อของจาก NPC จะถูกปิดไม่สามารถซื้อของจาก NPC ได้

  11. ระบบขายของให้ NPC จะถูกปิดไม่สามารถขายของให้ NPC ได้

  12. ระบบ Cash Shop จะถูกปิดจะไม่สามารถใช้งานซื้อขายของ Cash ได้

  13. ระบบประมูลของจะถูกปิด ไม่สามารถประมูลของได้

  14. ระบบซื้อของจากคนตั้งร้านจะถูกปิด ไม่สามารถซื้อของจากผู้อื่นที่ตั้งร้านได้

  15. ระบบขายของ Buying Store ให้กับร้านรับซื้อของจะถูกปิด ไม่สามารถใช้งานได้

  16. ระบบคุยกับ NPC จะถูกปิดไม่สามารถใช้งานได้ (เข้าเกมส์ครั้งแรกพิมพ์ @safe ตั้งค่ารหัสยืนยันให้เรียบร้อย)

  17. ระบบเก็บของที่พื้นจะถูกปิดการใช้งาน ไม่สามารถเก็บของใดๆได้

   

  เมื่อเข้าเกมส์ครั้งแรก ระบบคุยกับ NPC จะถูกปิดไม่สามารถใช้งานได้ (ให้พิมพ์ @safe ตั้งค่ารหัสยืนยันให้เรียบร้อย)

   

   

   

  หลังจากสร้างรหัส 4 ตัวเรียบร้อยแล้ว จะมีเมนูให้เลือก ดังนี้

  1. ยืนยันเครื่องเล่น หลังจากกดเมนูนี้เราจะสามารถเล่นได้ปรกติ และจะเป็นการปลดบล็อคต่างๆ 17 ข้อด้านต้น (สำหรับคนอื่นที่ตั้งใจจะแฮคเรา  ถึงจะเข้าเกมส์มาได้ก็จะไม่สามารถทำอะไรกับไอดีเราได้ทั้งสิ้นหากระบบ Mac Address รหัสเครื่องไม่ตรงกับที่เรายืนยันไว้)

  2. ปลดล็อคไอดีชั่วคราว (เหมาะสำหรับเมื่อเราไปเล่นคอมร้านเกมส์หรือบ้านเพื่อนไม่ใช่เครื่องประจำของเราเพราะเมื่อเราเลิกเล่นออกเกมส์แล้ว ถึงจะรู้ไอดีพาส ก็ไม่สามารถทำใดๆกับไอดีผู้เล่นได้) แต่หากเข้าจากเครื่องที่ยืนยันเรียบร้อยแล้วจะไม่มีเมนูปลดล็อคไอดีชั่วคราวนะ จะเปลี่ยนเป็นเมนูล็อคไอดีอีกครั้งแทน เพราะยืนยันเครื่องเล่นจากเมนู 1. เรียบร้อยแล้ว

  3. เปลี่ยนรหัสผ่านล็อคใหม่หากต้องการ 

  4. ตั้งค่าการล็อคแต่ละแบบ 17อย่างข้างต้น (เช่นหากผู้เล่นมีไอดีกลางที่เอาไว้ให้เพื่อนช่วยวอร์หรือคนแปลกหน้าเข้ามาช่วยวอร์ ผู้เล่นต้องมาตั้งที่เมนูนี้ และปิดการใช้งาน 1.การเดลของ 2.การโยนของ 3.การขายของNPC เพียงเท่านี้ผู้เล่นที่ท่านให้ยืมไอดีก็จะไม่สามารถเดลของออกหรือโยนของทิ้งและไม่สามารถขายของลง NPCได้ )

   

  เลือกเมนู ตั้งค่าการล็อคดังภาพตัวอย่าง และจะมีรายละเอียดการตั้งค่าล็อคทั้งหมดตามภาพด้านล่าง