สร้างเมื่อ :
SPECIAL WAR GUILD VS GUILD [26 VS 26] RYAN TOURNAMENT ทุกวันพุธ !!
Description รายละเอียดกิจกรรม

  SPECIAL WAR GUILD VS GUILD [26 VS 26] RYAN TOURNAMENT  ทุกวันพุธ  21.00 - 22.00


  เปิดศึกกิลด์วอร์ 1-1 GUILD VS GUILD เซิฟเวอร์ Ryan ทุกวันพุธ 21.00 - 22.00 เริ่ม 13 กันยายน เป็นต้นไป

      • - กิลด์ที่ทำการแข่งขันต้องทำการเข้าร่วม Discord หรือจะไลฟ์ทาง Facebook หรือ Youtube หรือ อัดคลิบ ได้ตามความสะดวก ต้องเปิด Task Manager ด้วย(โดยเฉพาะ Monk Sage ต้องไลฟ์สดแบบเห็นหน้าจอ เต็มๆทั้ง Desktop) https://discord.com/invite/hYyQM7svw3
      • - 1-1 GUILD VS GUILD [26 VS 26] จะทำการแข่งรูปแบบ Tournament สุ่มจับบ้านทุกสัปดาห์ หลังวอร์วันจันทร์ แข่งแบบเก็บคะแนน และสมทบอันดับ
      • จะแข่งแบบวนพบกันหมดทุกกิลด์
      • - หากไม่ได้ร่วมแข่งใน Tournament หลักแล้ว (แต่สมัครแข่งกิจกรรมนี้ไว้ และ ขอถอนตัวกลางทาง จะนับ Match ที่เหลือแข่งทั้งหมด หักสมทบมิตติ้งไป ครั้งละ 5,000 / ตัวอย่าง 1. ถอนตัว Match ที่ 6 - 8 รวม 3 Match = หักมิตติ้ง 15,000 บาท / ตัวอย่าง 2. ถอนตัว Match ที่ 2 - 8 รวม 7 Match = รวมยอดหักเกินมิตติ้งที่เบิกได้ จะไม่เหลือยอดในการเบิกมิตติ้งในกิลด์นั้นๆ!!) 
      • กิลด์ที่สมัครต้องตั้งใจลงเล่นแข่งขันจิงๆห้ามขาดห้ามแพ้บายเด็ดขาด!! หากขาดหรือแพ้บาย หักสมทบมิตติ้งครั้งละ 5,000 หากออกจากการแข่งขันกลางทาง ตัดเงินสมทบ Tournament หลักทันที!!

   


  Special War : 1-1 GUILD VS GUILD ต่อรอบ สมทบ ชนะรับ 3,000B / แพ้รับ 1,000B ทุกคู่ (ปั้มสนับสนุน ไวท์ 100 กล่อง / บลู 50 กล่อง)
  ตารางการแข่งขันและสรุปคะแนน  : 

      • - สมทบคะแนนอันดับ 1 : 40,000B
      • - สมทบคะแนนอันดับ 2 : 30,000B
      • - สมทบคะแนนอันดับ 3 : 20,000B
      • - สมทบคะแนนอันดับ 4 : 10,000B
      • - สมทบกิลด์ที่ไม่ติดอันดับทุกกิลด์แต่มีความตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่กิลด์ละ : 5,000B

  **จับฉลากบ้านก่อนเริ่มการแข่งขันในทุกๆ Match โปรดติดตามสัปดาห์ต่อสัปดาห์**

   

  RULES GUILD VS GUILD [กฏและข้อบังคับสำคัญจากทีมงาน]

  ห้ามมิให้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นแต่อย่างใดเด็ดขาด หากพบเห็นหรือมีพิรุธลักษณะการเล่นใดๆที่มีแนวโน้ม ทีมนั้นๆจะถูกพักการแข่งขันของรายการทันที จนกว่าจะพิสูจน์หลักฐานได้โดยตัวผู้เล่นเอง

      • - 1.0 ทางทีมงานจะไม่ตามเรื่องใดๆให้จนกว่าผู้เล่นจพิสูจน์ตัวตนความบริสุทธิ์ใจด้วยหลักฐานที่สมเหตุสมผล และการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
      • - 1.1 หากกรณีตัดสินว่ามีความผิดจริง ไอดีนั้นๆจะโดนระงับ และ กิลด์ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือมีแนวโน้มจะถูกแบนจากการแข่งขัน หรือตามพิจารณา
      • - 1.2 หากกรณีไม่พิสูจน์ตัวตนหรือความบริสทุธิ์ใจ หรือโยนให้เป็นหน้าที่ทีมงานเพียงฝ่ายเดียว กิลด์คุณจะเข้าสู่กรณีข้อ 1.1 ทันที
      • - 1.3 การพิจารณาหลักฐานหรือการอ้างอิงข้อมูลทั้งหมด จะออกสู่สาธารณชนหากมีความจำเป็นต้องชี้แจง เพื่อแสดงความโปร่งใสของผู้เล่นและทีมงาน
      • - 1.4 หากกรณีรับเรื่องการแจ้งใช้โปรแกรม หากหลักฐานไม่ชัดเจนหรือมากพอ จะปัดตกทันที แต่หากรับเรื่องหรือมีแนวโน้ม จะโดนระงับไอดีก่อนทันที
      • - 1.5 หากกรณี ใช้โปรแกรมช่วยเล่นแบบชัดเจน แบบชัดเจนมาก จะถูกตัดสิทธิ์ งบ Meeting และไม่ได้รับสมทบทุกๆ Season ของทางเซิฟเวอร์ Ryan
      • - 1.6 หากกิลด์ใดไม่ไลฟ์ Discord โดยที่คู่แข่งไลฟ์ปรกติ หากผู้ชนะไม่ไลฟ์ Discord จะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้น และ คะแนนของผู้ชนะจะเป็นของฝั่งที่ ไลฟ์ Discord ทันที ถึงแม้จะแพ้ก็ตาม 
      • - 1.7 ทุกกิลด์ที่แข่งขันต้องมีอย่างน้อย 1 คน อัดคลิบตั้งแต่เริ่มแข่งยันจบ ส่งให้ทีมงาน
       หลังการแข่งขันจบ เพื่อตรวจสอบ เทียบกับ หลักฐานที่ทีมงานอัด Discord เพื่อเช็ค ม้อง เซกแต่ละกิลด์ และ เช็คข้อมูลการยัดตัวละครจากกิลด์อื่นเทียบกับการแข่งวอร์ทัวร์นาเม้น ปรกติ!!)
      • - 1.8 กฏและกติกาทั้งหมด คำตัดสินของทีมงานถือ เป็นที่สิ้นสุด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการเล่นเกมส์อย่างมีความสุข

   

  กรณีหากเจอกิลด์ใดๆ ของอีกฝ่าย ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ถ่ายทอดสดบน Discord ทีมอีกฝั่งมีสิทธิ์ไม่ยอมรับข้อเสนอ หากไม่ยอมรับข้อเสนอจะต้องไลฟ์ทั้งคู่ (หากไม่ต้องการไลฟ์)ควรแจ้งทีมงานหรือฝั่งตรงข้ามล่วงหน้าก่อน 1 วันเท่านั้น

      • - โดยสามารถเลือกช่องทางไลฟ์สดได้ทุกช่องทางตามความถนัด แต่จะต้องเริ่มถ่ายก่อนบ้านเปิด และเต็มชั่วโมงเท่านั้น 
      • - โดยแต่ละอาชีพหลักจะเป็น Monk Sage หัวโดดสามารถทำการอัดคลิปได้

   

  ห้ามมิให้โยกย้ายกิลด์ ในการเล่นเกิน 3 คน โดยจะพิจารณาจากไอพี รหัสเครื่องเล่น ไอดีของผู้เล่นเป็นหลัก หากพบเห็นหรือการวิเคราะห์ของทีมงานคาดว่าเป็นเกินกำหนด จะถูกปรับแพ้ฟาล์วใน Match นั้นๆทันที

      • - 3 คนคือนับจากกิลด์หลัก ไม่ควรมีคนนอกหรือกิลอื่น (ที่ลงสมัครแข่งขันในรายการรวมกันเกิน 3 คน) เกินกว่านี้ = ปรับแพ้ฟาวด์ และ  โดนหักเงินสมทบ Meeting 10,000B รวมถึงไม่ได้สมทบในรายการแข่งขัน!!
      • - หากกิลด์ใดมาร่วมแข่งขันน้อยกว่า 20 คน จะถือว่าขาดวอร์นั้นๆทันที !!
      • - หากกรณีรับขาจรเข้ามาใหม่ หากไม่แน่ใจ โปรดสอบถามทีมงานก่อนการแข่งขันว่าตัวละครดังกล่าวมีประวัติกิลอื่นๆหรือไม่
      • - หากกรณีอีกฝั่งมีข้อสงสัยหรือเคร่งเรื่องการโยกคนใดๆ ให้ทำการแจ้งทีมงานเพื่อเคร่งการตรวจสอบก่อนการแข่งขันเท่านั้น เพื่อรวมรายชื่่อ
      • - ทีมงานจะนำรายชื่อของอีกฝ่ายมาให้ทั้งหมด เพื่อทำการสุ่มเชค หากคุณสงสัยรายชื่อไหนๆเป็นพิเศษให้แจ้งทีมงานเพื่อเชค
      • - หากกรณีไม่แจ้งก่อนการแข่ง ทางทีมงานจะไม่มีรายชื่อการแข่งในรอบนั้นๆ เพราะรายการแข่งพร้อมกันหมด ไม่สามารถเชคได้ทั่วถึง
      • - กรณีโยกทั้งกิลด์ หรือโยกมากกว่า 15 คนขึ้นไป กิลด์ที่ทำการโยกเข้ามา จะถูกแบน 1 Match ในรอบถัดไปทันที
      • - กิลด์ที่ลงทะเบียนควรมาเตรียมตัว ก่อน 20.50 หรือไม่เกิน 21.05 หากไม่มาแข่งบ้านก่อนเวลากำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์แพ้บายทันที
      • - กรณี 1-1 หากทีมใดมาเล่นแต่ไม่มีความพร้อมด้านคน หรือ เวลา หรือรูปแบบการเล่นที่ไม่จริงจัง จะไม่ได้รับสมทบใดๆ ของฝ่ายแพ้จากเซิฟเวอร์ Ryan
      • - กรณีหากมีกิลด์สละสิทธิ์หรือเลิกเล่นในระหว่างการแข่งขัน(แพ้บาย) กิลด์อีกฝ่ายที่เจอรอบต่อไป(ชนะบาย)จะได้รับเงินรางวัล(กิลด์ละ2,000) และกิลด์ที่สละสิทธิ์จะไม่ได้รับรางวัลสมทบอันดับตอนจบกิจกรรม
      • - กรณีกิลด์ที่มีการแพ้บายเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับรางวัลสมทบอันดับรางวัล
      • - หากไม่พร้อมเล่นหรือลาติดต่อกันต่อเนื่อง 2 ครั้ง ถือว่าไม่มีสปิริตในการร่วมแข่งขันจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกอย่างทันที (ลาครั้งแข่งครั้งพออลุ่มอร่วยได้)
      • - ทีมงานวางกฏ เงื่อนไข พร้อมจัดรายการเพื่อความสนุก และได้ฝึกฝีมือในการเล่น ทีมงานจะไม่ยุ่งหรือไล่ตามในเงื่อนไขหรือกฏใดๆ แต่หากมีการร้องเรียนจะดำเนินการโดยเคร่งคัดทันที
      • - หากแข่งขันครบ ทุก Match มีกิลด์ที่คะแนนเท่ากัน อันดับ 1 - 4 ทีมงานจะให้กิลด์ที่คะแนนเท่ากันเลือกระหว่าง 1. รวมเงินรางวัลแบ่งหารกัน 2. แข่งขันดวล 1 - 1 บ้าน ตัดสินผู้ชนะ (หากทั้งคู่เลือกข้อเดียวกันเป็นอันจบ แต่หาก เลือกไม่ตรงกัน จะมีการหมุนวงล้อเสี่ยงโชคในการตัดสิน ระหว่าง 1. รวมเงินรางวัลแบ่งหารกัน หรือ 2. แข่งขันดวล 1 - 1 บ้าน ตัดสิน )
      • - หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ปัญหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คาดว่าเป็นช่องโหว่ หรือไม่ยุติธรรมใดๆ ในการเล่นโปรดสอบถามทีมงานก่อนลงมือทำ มิเช่นนั้นท่านอาจจะโดนโทษตามพิจารณาแม้ไม่มีเขียนในกฏก็ตาม
      • - หากคู่แข่งขันไม่ลงตัว กิลด์ที่เหลือเศษจะไม่มีแข่งในวันนั้นๆ และได้พัก กิลด์ละครั้ง

   

  เงื่อนไขการออน Discord , Live อัดคลิปในการแข่ง

   • - ไลฟ์สดบน Discord อาชีพที่บังคับออน Sage Monk
   • - จำเป็นต้องทำการไลฟ์ให้เห็นหน้า Desktop & Task Manager โดยเห็นแทบการเปิดโปรแกรมต่างๆให้ชัดเจนเท่านั้น
   • - ภาพในการไลฟ์จะต้องเห็นภาพชัดเจ็น และเต็มแมทซ์เท่านั้น
   • - กรณีหากไลฟ์ไม่ครบ ไม่เต็มชั่วโมง หรือลืมเปิด Task Manager กิลด์จะถูกปรับแพ้ฟาวด์ทันที

   

  ▶ละเมิดกฏการไม่ Live 

   • - สำหรับผู้เล่นที่ทำการขอไลฟ์ด้านนอก เมื่อจบกิจกรรมหัวกิลด์จะต้องทำการอัพลิ้งส่งทาง Inbox Fanpage ทุกครั้ง
   • - กรณีหาก ขอทำการไลฟ์ด้านนอก แต่ไม่มีคลิป หรือคลิปใช้งานไม่ได้ จะโดนปรับฟาวด์ หรือถูกตัดออกจากรายการแข่งขัน
    • หากไม่มีชอตที่น่าสงสัยท่านอาจจะแค่ถูกปรับฟาวด์ ตามทีมงานพิจารณาและผู้ร้องเรียน
   • - กรณีการฟาวด์ จะนับแยก หากกิลด์ใดมีการฟาวด์มากกว่า จะปรับแพ้ทันที ในการละเมิดกฏที่มีการฟาวด์ต่อ 1 ข้อ นับ 1 ฟาวด์
   • - กรณีไม่ได้อัดคลิป กับ การณีไม่เห็น Task Manager การไม่ได้อัดคลิปเลยจะถือมีความผิดมากกว่า จะส่งผลทำให้อีกฝ่ายชนะทันที แต่หากไม่ได้อัดทั้งคู่ ผลคือท่ากันทั้งคู่จะยึดผลตามธง
   • - กรณีหาก ไม่เห็น Task Manager ในช่วงไม่เกิน 10 นาทีแรก จะยังไม่มีผลให้โดนปรับฟาวด์ อนุโลมถือว่ามีความผิดพลาดได้ในการไลฟ์ แต่หากเกินเวลาจะถือว่าฟาวด์ทันที
    • แต่กรณีจงใจเกินไปเช่น ทุกคน หรือหลายคน ไม่เปิด task manager เลย 10 นาทีแรก คุณอาจจะโดนปรับแพ้ฟาวด์ตั้งแต่นาทีแรก จะอยู่ที่ดุลพินิจของทีมงานเท่านั้น 

   

   

   

  ตาราง คะแนนการแข่งขัน

    • กิลด์ที่ชนะแต่ละกิลด์ จะได้ +1 แต้ม 
    • กิลด์ที่แพ้แต่ละกิลด์ จะได้ 0 แต้ม
    • แพ้บาย หรือ ขาดการแข่งขัน -1 แต้ม
    • โยกคนจากกิลด์อื่นที่ร่วมแข่งในรายการเข้ามาเล่นได้ไม่เกิน 3 คน ฝ่าฝืนถูกติดลบคะแนน -1
  GUILD

  ROUND 1

  ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 ROUND 7 ROUND 8 ROUND 9 TOTAL หมายเหตุ
  Tokyo�. 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8  
  IMMORTA|` 1 1 1 0 1 1 - 0 1 6  
  HARMON!C. 1 1 - 0 0 0 1 1 1 5  
  -[>NOSING<]- 0 1 1 1 - 0 0 1 1 5  
  ZION` 1 0 0 1 1 - 1 0 0 4  
  Destroyer` - 0 แพ้บาย -1 1 0 1 1 1 1 4  
  VICTORY 0 0 1 - 0 1 0 0 0 2  
  [-Hoo|igan-] 0 0 0 0 1 0 -1 ทำผิดกฏยัดเกิน 3 - 0 0  
  [-SUBVERT-] 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -