สร้างเมื่อ :
Woe Informantion

ข้อมูลกิลด์วอร์

Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Info
 • วันกิลด์วอร์ (อาจมีการ Vote เปลี่ยนวันวอร์จากทุกกิลด์ที่ร่วมเล่น!!) : จันทร์, พฤหัสบดี , ในส่วนของวันพุธ (กิจกรรม 1-1 บ้าน Tournament, 1-1 Zone Tournament, Zone Of Woe และอื่นๆ)
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00 น.
 • เปิดบ้านกิลด์ : (70%ของจำนวนกิลด์ที่ร่วมวอร์)
 • สมาชิกกิลด์ : 24-30 คน (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมจากจำนวนผู้เล่น)
 • จับพันธมิตร : ไม่ได้
 • Pre Guildwar : รอกำหนดวันที่ทุกกิลด์มีความพร้อมแข่งขัน
 • First Guildwar : รอกำหนดวันที่ทุกกิลด์มีความพร้อมแข่งขัน
 • Guildwar Tournament : 4 Season (อย่างต่ำ)
Guild War Award รางวัลกิลด์วอร์
 • Guild War Award
 • สิทธิพิเศษเฉพาะ Ryan Project : สำหรับกิลด์ที่เข้าร่วม Close Beta (2 กิจกรรม) และลงเล่น Open Beta จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่ม 30,000 บาท ฟรีๆ เท่าเทียมทุกกิลด์
  (ต้องเป็นกิลด์ที่เข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรมของ Server ในช่วง Open Beta) โดยจะได้รับเพิ่มเมื่อเล่นจบ Tournament 1 และ 2 Season ละ 15,000 บาท (*** ตัวอย่างคือ *** ยอดสำหรับกิลด์จากปรกติที่ได้รับ Tournament ละ 11,000 บาท จะได้รับเพิ่มเป็น 26,000 ใน Season 1 และ 2 หากทำครบทุกเงื่อนไข) / หากลงเล่น Close Beta (1 กิจกรรม) จะได้รับเพิ่มเมื่อเล่นจบ Tournament 1 และ 2 Season ละ 5,000 บาท
 • เงินสด : จำนวน 1,000 - 10,000 บาทต่อหลัง
 • ทุกกิลด์ที่เข้าร่วม FIRST GUILDWAR จะได้รับ สนับสนุน 4,000 บาท (20คน+) (กิลด์ที่ร่วมกิจกรรม Close Beta ทุกกิจกรรม รับเพิ่ม 3,000 บาท) (กิลด์ที่เคยร่วมเล่น ในโปรเจ็คอื่นๆของเรา รับเพิ่ม 3,000 บาท) รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
 • ทุกกิลด์ที่เข้าร่วม TOURNAMENT GUILDWAR จะได้รับ สนับสนุน 5,000 บาท(25คน+) / 3,000 บาท(20คน+) (กิลด์ที่ร่วมกิจกรรม Close Beta รับเพิ่ม 3,000 บาท) (กิลด์ที่เคยร่วมเล่น ในโปรเจ็คอื่นๆของเรา รับเพิ่ม 3,000 บาท(25คน+) / 1,500 บาท(20คน+) ) รวมทั้งสิ้น 11,000 บาท
 • Suport Meeting Guild (ต้องมีการจัดมิตติ้งกิลด์จิง มีข้อมูลยืนยันในการนัดจัดมิตติ้งกิลด์ และมีรูปภาพการจัดมิตติ้งกิลด์ หรือ คลิบไลฟ์สด เป็นหลักฐานให้ทีมงาน สามารถเบิกได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลังจบทัวร์นาเม้นที่ร่วมเล่น)จำนวนคนไปมิตติ้ง 15 คน ขึ้นไป 15,000 บาท / จำนวนคน 20 คน ขึ้นไป 30,000 บาท (ถ้าเบิกหลังจบ TOURNAMENT2 ได้50%) / (ถ้าเบิกหลังจบ TOURNAMENT3 ได้75%) / (ถ้าเบิกหลังจบ TOURNAMENT4 ได้100%)
 • Support กิลด์นอนวัด(พากิลด์มาวอร์มากกว่า 25 คน แล้วไม่ได้บ้าน จะได้รับเงินสนับสนุนกิลด์ละ 1,500 บาท / มากกว่า 20 คน แต่ไม่ถึง 25 คน ได้รับ 1,000 บาท)
ตารางกิลด์วอร์ วัน/เดือน/ปี
วัน Hohen
aldeg_cas02
Wuerz
aldeg_cas04
Rephe
gefg_cas01
Yesne
gefg_cas03
Brigh
payg_cas01
Sacre
payg_cas04
Swanh
prtg_cas02
Fadhg
prtg_cas03
Special
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
คำแนะนำ : ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Rules Woe กติกากิลด์วอร์ (และจะมีกฏกติกาเพิ่มเติมปรับเปลี่ยน ในแต่ละ Tournament ให้อ่านกฏกติกาใน Link การแจ้งประกาศการแข่ง Tournament )
 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (30 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน และห้ามปิด!!รูปกิลด์ระหว่างเวลากิลด์วอร์

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 2. กิลด์สาขา ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้) และกิลด์พันธมิตรทางใจ สามารถช่วยกันบ้านได้ แต่ต้องอยู่คนละชั้นกับกิลด์หลัก

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 3. ก่อนจะหมดเวลาวอร์ 20 นาทีสุดท้าย (เวลาเปิดวาร์ปชั้นห้องหิน) ห้ามมีการตีสลับหินโดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียน บ้านหลังนั้นงดแจกเงินรางวัล

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 4. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 20 คน แล้วทั้ง 20 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากจำนวนคนมาร่วมวอร์ไม่ถึง 20 คน หากได้บ้านงดแจกรางวัล

 • 5. พากิลด์มาวอร์มากกว่า 25 คน แล้วไม่ได้บ้าน จะได้รับเงินสนับสนุนกิลด์ละ 1,000 บาท / พากิลด์มาวอร์มากกว่า 20 คน แล้วไม่ได้บ้าน จะได้รับเงินสนับสนุนกิลด์ละ 500 บาท
Rules Alliance กติกากิลด์วอร์พันธมิตร (หากผิดกฏจากที่ทีมงานวิเคราะห์ พิจารณาตัดสินแล้ว จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทันที) / (และจะมีกฏกติกาเพิ่มเติมปรับเปลี่ยน ในแต่ละ Tournament ให้อ่านกฏกติกาใน Link การแจ้งประกาศการแข่ง Tournament )
 • 1. การใช้ชื่อกิลด์(สาขา) รูปกิลด์ต้องแตกต่างกัน!! เพื่อกันอ้างการตีสลับหิน

  1.1 ตัวอย่าง กิลด์ A และ กิลด์ B เป็นพันธมิตรกัน (รวมทั้งพันธมิตรทางใจ)
  1.2 กิลด์ A ครอบครองบ้านอยู่ แล้วกำลังเสียเปรียบ กิลด์ B ก็เข้ามาตีบ้าน
  1.3 ทีมงานจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกรางวัล ของกิลด์ A และ กิลด์ B กิลด์วอร์นั้น
  1.4 การตัดสินของทีมงาน จะตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน


 • 2. กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  2.1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน(กิลด์ A ต้องออกจากบ้านให้หมด และ ไม่อยู่ในช่วงที่มีกิลด์คู่ต่อสู้บุกจะแตก) ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
  2.2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
  2.3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
  2.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน


 • 3. กิลด์สาขากันห้องหิน และกิลด์หลักกันหน้าห้องหิน (หากจะมีการช่วยกันบ้าน ต้องกันคนละชั้น ห้ามกันในชั้นเดียวกันเด็ดขาด!!)

  3.1 หลังจากกิลด์หลักโดนบุกแตก แล้วต้องการจะเรียกเข้าไปกันชั้นห้องหิน
  3.2 กิลด์สาขาห้ามทำอะไรเลย ต้องกด Butterfly Wing กลับบ้านในทันที
  3.3 หากกิลด์สาขามีการกด Skill หรือ ทำ Damage จะถือว่าผิดกฏข้อ 2.
  3.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน